Yoga Sutralarında, Patanjali meditasyonun nasıl yapılması gerektiğini açıklamıştır. Sutralarda, yoganın (yani kelime anlamıyla birleşimin) zihnimizin sessizleştiğinde gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu zihin dinginleşmesi, vücut, zihin ve hislerin dengede olmasıyla gerçekleşir. Bu denge sayesinde sinir sistemi rahatlamaktadır. Patanjali’ye göre, bitmek bilmeyen sahip olma isteği, zevk ve güven için olan sonsuz ve doyumsuz açlığın asla tatmin olunmayacağı anlaşıldığı zaman, meditasyon başlar. Çünkü bunu anladığımız zaman, kendimizin dışında aradığımız kavramları bırakıp, içsel araştırmaya geçeriz.

         Yogada, meditasyon (dhayana), saf bilince ulaşma durumu anlamına gelir. Yoga basamaklarına göre, meditasyondan sonra samadhi (aydınlanma, özgürleşme) gelmektedir. Meditasyon sayesinde, samadhiye ulaşmak için, etik, kişisel disiplin, asana pratiği, nefes egzersizleri, duygulardan uzaklaşma gibi diğer basmaklar da uygulanmalıdır. Meditasyon odaklanmayla alakalı olsa da, aslında sadece konsantre olmaktan çok daha fazlasıdır.

         Bir objeye konsantre olduğumuz zaman, tüm zihnimizi o objede yoğunlaştırırız. Meditasyon yapabilmek için, kendimizi bu objeyle iletişim içerisinde hissetmemiz gerekmektedir. Bu farkındalığı hissedersek, objeyle kendimizin arasında herhangi bir fark olmadığını, ‘bir’ olduğumuzu anlarız. Patanjali, sutralarda bu şekilde samadhiye ulaşıldığını açıklamaktadır. Bunu daha iyi açıklayabilmek için, ilişkiye yeni başlamış bir çift düşünün. Önce bu iki kişi tanışır, Daha sonra birlikte zaman geçirirler, birbirlerini dinlerler, iletişim içerisinde olurlar. Sonraki basamakta ise, ilişkilerini arkadaşlığa, sevgililiğe veya evliliğe taşıyarak sen ve ben yerine ‘biz’ olurlar.

         Yoga sutralarına göre, kendimizi doğadan ayrı bir varlık olarak gördüğümüz için acı çekeriz. Doğayla ‘bir’ olduğumuzun farkına hiç efor sarf etmeden de varabiliriz; fakat genelde bunun farkına varabilmek için çoğumuzun çaba harcaması gerekmektedir. Meditasyon yapmanın çeşitli yolları vardır. Mantra kullanarak meditasyon, bir görüntü imgeleyerek meditasyon, gözler açık bir objeye odaklanarak meditasyon, nefese odaklanarak meditasyon yapmak bunlardan birkaçıdır.

 

RYT 200 Mukaddes Yolcu