Dünyada, bizim Gıbrıs’ın kuzeyindeki gadar “tüpüdüğünü yalayan” bu gadar çok poletikacı yok! Kuzeyin kuzeyinde belki daha fazla var deyceydim amma, yok vazgeçtim. Boynuz gulağı geşdi, kesin!

Geliniz örneklere bir bir bakalım:

Gudret Özersay: Bu bir operasyondur. Halkın Partisi’nden üç milletvekilinin hükümet kurabilme adına istifa etmeleri tam bir operasyondur..

Zizziro: Uuuuu!. Vay yavole vay!. Söyleyene bak da hizaya gel. Yüzü da gızarmaz, gözleri da sulanmaz, dili da dakılmaz! Gendi yapdığında tamamıdı, başkası yapınca operasyon oldu! Golay mı? Poletikacı olmak golay mı?

Erhan Arıklı: Asgari ücreti yükseltmeye ne gerek var! Biz piyasayı ucuzlatacayik.

Zizziro: Tabii. Başbakan yardımcısı olmak golay mı? Bir emirinan bütün fiyatlar aşşa enecek! Adamısalar enmesinler! Vallahi tsiyaroynan yakar genneri. Gene diğnemez da aşşa enmezlersa, tsiyaronun ateşiynan gözlerini dağlar, burullolarını söker animallah!.

Nicos Anastasiades: İki devletli çözümü gabul etmem ya da önermem asla mümkün değil.

Zizziro: Hade yahu! Sen yalançı poletikacılıkda Kuzey’dekileri fersah fersah gerilerde bırakdın. Akıncı oraşdayken iki devletli çözüm isterdin. Şimdi istemem den! Vre psefdi gudefdi, derdi büyük amcam da. Garşındaki ne isdersa sen da tersini isde! N’olacak, vakıt geçsin! Assıl yalançının, sahtekarın, ikiyüzlünün tekisin. Ne deyim sa başka?

Ali Pilli: Güney Kıbrıs’a gelecek aşıların %30’u bizim hakkımız. Söke söke alırız.

Zizziro: Yok yahu! Assıl yalamasınız be gavolem! Akıncı güneyden ilaç aldığında vatan hainiydi. Sana gelince hakkındır. Ma gabahat sende değil ya! Patariyanı değiştirenlerde. Kaç defa uyardık genneri, brakmayın patariyasını bitsin dibelik diye. Patariya tekmilden geberince ‘hafıza’ da silindi, akılda bişey galmadı..

Ersin Tatar: Halkımız gendi iradesiynan beni seçti. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederim.

Zizziro: Adamısan etme! Anana garşı saygıda kusur etmeycen, eğilip gakmada, el öpmede, ‘emriniz başım üsdüne’ demede enbirbirinciliği hiç kimsesine kapdırmaycan. Ehalinin da sana yakışdırdığı ‘Come on Ers’ deyimini hak etmeye devam edecen. Başka türlü yörümez..

Tufan Erhürman: CTP’li olup da bedel ödemeyen yokdur.

Zizziro: Ma galiba o eskidenidi be Tufan. Şimdi siyasete girip da bedel ödeyen mi galdı? Eskiden dediğin doğruydu. Hele CTP saflarında olmak bedel ödemekle eşanlamlıydı. Amma bir şeyi unutmayalım. Bu bedel ödeyenlerin bazıları, ödedikleri bedelin yüz gat garşılığını aldılar, onutmayalım. “Hepsimiz birimiz, birimiz gene birimiz için” deyip da epey yol alındı, inkar etmeylim! Bunları da söylemezsak, “bedel ödeme” tarifi eksik galır, değil mi ya?

Ersan Saner: Partimiz kurultayı, beni demokratik bir şölenle başkan seçmiştir.

Zizziro: UBP’nin bu demokratik şölenli kurultayları da 2020’ye damgasını vurdu., nemelazım! Eh, madem ki da Ersan seçildi, demek ki gerçekten demokratiğdi. Yoksa başkası seçilseydi, asla ve asla demokratik olmazdı. Ayni, ustası Ersin’in seçiminde olduğu gibi. Zaten Ers gitti, Ers geldi. Oracıkdan bile bellidir.

Zorlu Töre: Müdahale var. Zaten Ersan Saner, seçimden evel bana çekilmem yönünde telkinde bulundu.

Zizziro: Yedin canını meclis başkanı olasın Zorlu efendi. Ema onuttun galiba osu bu Meclis başkanlığı çok oğraşma isder! Vakıt bulamaycan düğünlere hem mezarlıklara goşdurasın. Şimdi gorona var diye bireccik boşda galdın bilirim, amma geçecek bu gorona merak etme. Sen gendini hazır dut da ortalık açıldığında ancak da etişdirecen. Maraz etme!.

—————————

Gadarameno Brexit..

Böyyük Britanya canını yedi, en sonunda becerdi. Brexit deye deye Evropa’dan çıkmayı becerdi. Becerdi amma n’olacağı belli değil!

Eyi mi oldu, fena mı oldu bilmeyik. Yaşayarak göreceyik.

Vallahi benim hiç şikayetim yokdur. Ben galmamızı isderdim, olmadı. Ehalinin fazlası çıkalım dedi, tamam dedik. Aha çıkdık.

Bundan sonra başımıza ne gelirsa musdahakımızdır. Barabono yok! Fena şeyler olursa yeyemem yok. Hep baraber yeyceyik.

Hele bir duyayım o Brexit Brexit diye ortalığı deli edenleri, barabono etsinler bundan sonra! Vallahi potinlerinan ağızlarına girmessam n’olayım!

İşşallahım her bişey yolunda gider da barabono eden olmaz. Amma nebileyim anam! Bu gadarameno Brexit rahat duracak zanneden!..

—————————-

‘Better’ mi, yoksa ‘beter’ mi olacayik?

2020’den 2021’e geçerken, bazısına göre ‘better’, ama gerçeklere bakarsak ‘beter’ olacayik, öyle gösderir.

2020’de Gorona ortalığı laos etti. Biz insanlar bu iki paralık Goronaya garşı mısmıl duramazsak, nebileyim amma ‘better’ değil, ‘beter’ olacayik!

Masga dakalım, uzak duralım, temiz olalım deller. Sanki da masgayı bağzına as, obirinin burnunun dibine sokul, gucak gucağa alem yap ve durmadan burnunu garışdır deller bize.

Ah biz insan yaratıkları! Ne meram ağnarık, ne laf diğnerik. Aha goronalılar her tarafda mantar gibi bitmeye başladı gene!

Eh! Gabahadlı kim? Kontrol edemeyen hökümatlar da gabahatlı guzzum da, gabahatın en büyüğü kimde? Sende hem bende gumbarom, bende hem sende!

Bu gidişinan durum belli: ‘better’ değil, ‘beter’ olacayik kesin!.

Bir ERS giddi, obir ERS geldi...

ERSAN SANER: Hade hade! Talihinize küsün ikiniz da. Benim bubam beni boşuna Ersan gomadı ya! Eller havaya! Come on Ers, yani ben!.