AKEL, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin yıldönümünü andı

AKEL, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin yıldönümünü andı

AKEL, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajda, Ekim Devrimiyle insanlık tarihindeki ilk işçi devletinin doğduğunu ve bu, halk için, emekçiler dünyası için ilk kez görülen sosyal hakların tesisi anlamına geldiğinin belirtildiği açıklamada, "AKEL Ekim Devrimi'ni ve verdiği mesajları mücadeleleriyle onurlandırırken, ülkemizin ve günümüzün koşullarında aldığı içerikle Ekim Devrimi’nin ideolojisi ve değerleriyle faaliyetlerini yönlendirmektedir" dendi.

İşte ilgili mesajın tam metni:

Dünyayı Sarsan ve Ütopyaları Gerçeğe Dönüştüren Devrimleri Doğuran Hayatın Ta Kendisidir
Halkların adaletin, barışın ve toplumsal eşitliğin hâkim olacağı bir dünya için verdiği mücadelede dünya tarihinin önemli bir dönüm noktasını teşkil eden Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin yıldönümünü anıyoruz.
Ekim Devrimiyle insanlık tarihindeki ilk işçi devleti doğdu ve bu, halk için, emekçiler dünyası için ilk kez görülen sosyal hakların tesisi anlamına geliyordu. İşsizlik, yoksulluk ve cehaletle radikal bir şekilde mücadele edildi. Kültür ve bilim, eğitim ve sağlık alanında büyük atılımlar gerçekleştirildi. Kadınların özgürleşmesi, cinsiyet eşitliği, kilise ile devletin birbirinden ayrılması ete kemiğe büründü. Aynı zamanda Hitler faşizminin yenilmesi ve evrensel uygarlığın kurtuluşu için verilen küresel mücadeleye Sovyetler Birliği öncülük etti. Faşizme, ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karşı mücadele eden halkları ve hareketleri destekledi. Dünyanın dört bir yanında ulusal kurtuluş hareketlerini destekleyerek sömürgeciliğin çöküşüne önemli derecede katkıda bulundu. Kıbrıs halkı da dâhil olmak üzere dünyanın mücadele eden halklarının yanında tutarlı bir şekilde yer aldı. Bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kalkanını ve Kıbrıs sorununun çözüm ilkelerini teşkil eden BM kararlarının, sosyalist devletler topluluğunun değerli desteği ile elde edildiğinin altını çiziyoruz.
AKEL Ekim Devrimi'ni ve verdiği mesajları mücadeleleriyle onurlandırırken, ülkemizin ve günümüzün koşullarında aldığı içerikle Ekim Devrimi’nin ideolojisi ve değerleriyle faaliyetlerini yönlendirmektedir. Aynı zamanda, Sovyetler Birliği tecrübesinin olumlu ve olumsuz unsurlarını idealleştirmelerden ve güzelleştirmelerden uzak ve doğru bir şekilde incelediği için, Sovyetler Birliği’nin katkılarının sıfırlanmasını reddetmektedir.
Bugün kapitalist sistemin, sağın ve aşırı sağın savunucuları modası geçmiş ütopyalar diyerek, sosyal adaletin, örgütlü ve kolektif mücadelenin ideallerine, halkların ve emekçilerin mücadelelerine, farklı bir dünya için devrimci vizyona hakaret ediyorlar. Ancak dünyayı sarsan ve ütopyaları gerçeğe dönüştüren devrimleri doğuran hayatın ta kendisidir. Tüm dünyada kapitalizmin çıkmazları, devasa toplumsal eşitsizlikler, çevresel felaket, genelleşebilecek bir savaş tehlikesi, faşist tehdit bugün de insanlık için farklı bir yol, ülkemizde ve dünyada sosyalist bir gelecek için var olan gereksinimi açıkça göstermektedir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER