Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemi Öztürk ile Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun Meclis’e birlikte sunduğu ve emlakçılık sektöründe mesleki disiplin sağlamayı ve Emlakçılar Birliği’ne tüzel kişilik kazandırmayı amaçlayan “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de halkın bilgisine getirildi.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa önerisiyle, “ülkedeki emlakçılık sektörünü denetim ve kontrol altına almak ve Emlakçılar Birliğine tüzel kişilik kazandırmak, emlakçı veya emlak şirketlerinin yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak; onların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve temsil etmek ve üyelerin verimli ve uyumlu çalışma olanaklarına kavuşmasını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde bulunmak” amaçlanıyor.