“Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” Genel Kurula sevk edildi

“Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün gündemindeki tasarı ve önerileri görüşmek üzere saat 11:00’de toplandı. 

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. 

Komite “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”, “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı. 

“Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” oyçokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi. 

  

“Yol Güvenliği Yasa Tasarısı” ele alındı 

Komite, ilk olarak “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Trafik Dairesi ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yetkililer ile Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Şevket Derindağ katıldı. 

Komite, trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemelerin yapıldığı yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek. 

Komite daha sonra “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı. Toplantıya, Vakıflar İdaresi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı. 

Komite söz konusu tasarıyı ele almaya önümüzdeki toplantısında devam edecek. 

-Seçim yasakları döneminde kesin listesi açıklanmış adayların atamalarını düzenleyen “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” oyçokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi 

Komite son olarak “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak söz konusu yasa önerisini oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. 

Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi genel gerekçesinde şunlar kaydedildi: 

“Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının (A) bendi seçim yasakları süresince sınavların yapılmasının ertelenmesine neden olmaktadır.  Bağımsız ve anayasal bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun daha faydalı ve verimli çalışabilmesine olanak tanımak ve gençlerimizin katılmak istediği gerek Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları gerekse  diğer  Yazılı  Yarışma  Sınavlarının  düzenli  bir program  çerçevesinde  herhangi  bir  aksaklığa  uğramadan  yapılmasını  sağlamak Komisyona daha planlı, programlı ve verimli bir çalışma ortamı yaratacaktır.  Böylece kamu görevine girmek isteyen gençlerimize ve kamu görevlilerinin zamanında, düzenli bir şekilde haklarını kullanmaları sağlanacaktır.  Bu bağlamda Komisyonun önceden tarihi belirlenmiş ve müracaatı tamamlanmış yazılı sınavlarının ertelenmemesinin ve 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında geçici istihdamları asgari düzeye indirgemek maksadıyla, sınavı yapılmış, Kesin Listesi açıklanmış ve sırada bekleyen adayın ve/veya adayların atamalarına olanak sağlanması amacıyla, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER