Mimarlık ve Eğitim Kurultayı yapıldı

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası tarafından, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve KKTC Mimarlık Fakülteleri’nin katkılarıyla düzenlenen “6. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı” yapıldı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kurultay temalarına paralel yapılan kurultayın bu yılki ana teması “Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim ve Dayanışma” olarak gerçekleştirildi. 
BALCIOĞLU
Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de yer alan Kurultayın açılışında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu konuşma yaptı.
İnsan ve toplum olma durumuna bakıldığı zaman mimarlığın ayrı bir önemi bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Balcıoğlu, Mimarlık Fakülteleri’nin verdiği eğitimler sonucunda toplumun kaliteli ve güvenli bir yapılı çevrede yaşama hakkına kavuştuğunu söyledi. 
Prof. Dr. Balcıoğlu, saygın akreditasyon kurumlarının standartlarına uygun verilen eğitimler sayesinde de ülkemiz yükseköğretiminde kalitenin ortaya çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Balcıoğlu konuşmasında ayrıca, YÖDAK’ın kararlarını alırken yasa ve tüzüklere çok önem verdiğini ve meslek odalarının görüşlerine dikkat ettiğini kaydetti. 
İNCEDAYI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. Deniz İncedayı kurultaya çevrimiçi bağlanarak açılış konuşması yaptı. Kurultayların meslek alanı ile eğitimin bir arada tartışıldığı ve ülkenin yerel sorunları, eğitim sorunlarının ortak bakış açılarıyla değerlendirildiği önemli platformlar olduğunu bildiren Prof. Dr. İncedayı, kurultay sonuçlarının da değerli yansımalar içerdiğini ifade etti. 
Prof. Dr. İncedayı, yaşamda zamanla meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değişikliklere ve yeniliklere karşı meslek insanları ve akademisyenler olarak çözümler üretmek zorunda olduklarını vurguladı. 
6. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın sonuçlarının TMMOB’nin Kasım 2021’de gerçekleştireceği 11. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda sunulacağını kaydeden Prof. Dr. İncedayı, iki meslek odasının mesleğin güçlendirilmesi adına iş birliğini korunmasının önemli olduğunu bildirdi. Prof. Dr. İncedayı, kurultaya emek veren herkese merkez yönetim kurulu olarak teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı. 
AYSAL
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal,  kurultayda mimarlık politikasının altının çizileceğini ancak diğer yandan politikasız bir devlet yönetim anlayışının söz konusu olduğu görüşünü ifade etti.
Aysal, “Kendi mimarını yok sayan bir yönetim şekli ile karşı karşıyayız. KTMMOB bir mimara hukuksuzluk içeren vatandaşlık verilmesi ile ilgili yarın davasını dosyalayıp hukuk sürecini başlatacaktır.” dedi. Birlik olarak, buna müsaade etmeyeceklerini ve kararın iptal edilinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildiren Aysal, konuşmasında hükümete eleştirilerde bulundu. 
AKTAÇ
Açılışta konuşan Kurultay Başkanı Türker Aktaç ise kurultayda elde edilen veriler ışığında gerek eğitimi, gerekse profesyonel mesleki uygulamaları irdeleyerek daha ileriye taşımaya çalıştıklarını ancak günümüzde daha önce hiç deneyimlenmeyen pandemi süreci yaşandığını anlattı. Aktaç bu zorlu süreçte,  uygulama ağırlıklı olan mimarlık eğitiminin, hem eğitim hem de profesyonel alanda sorgulandığını kaydetti. Mimarlık öğrencilerinin kurultaya vereceği katkının kendileri için çok önem taşıdığını bildiren Aktaç konuşmasında mesleğe kabul koşulları ve mesleğin icrası anlamında yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. 
UZUNOĞLU
KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada, kurultay hakkında bilgiler verdi ve katkı koyanlara yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu. 
Konuşmasında güncel sorunlardan da bahseden Uzunoğlu, yıllardan beridir süregelen hükümetlerdeki istikrarsızlığın, mimarlık ortamını zedelemeye devam ettiğini anlattı. 
Uzunoğlu;  “En büyük işveren devlettir. Kamusal çevre ve binalar toplumun kimliğini, kültürünü yansıtırlar. Bu noktada, doğru mimarlık politikalarının oluşturulması, yürütülmesi ve siyasetin de bunu içselleştirmesini sağlamak önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.  
Öte yandan Mimarlık Mesleğinin iyileştirilmesi ve yüceltilmesinde ihtiyaç duyduğu tüzük ve yönetmeliklerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, kurultayda tartışılacak ve AB uyum müktesebatı çalışmalarında da aranan “Mesleğe Kabul Tüzüğü’ çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizdi. Uzunoğlu bunun yanında, “Mesleki Etik Kural ve İlkeler Tüzüğü” ile “Müelliflik Tüzüğü”nün de çalışılmasının elzem olduğunu kaydetti. Uzunoğlu, birçok paydaşla hazırlanan ve uzun zamandır yürürlüğe girmesi beklenen Bina Yangın Yönetmeliği’nin hayata geçirilmemesini de örnek gösterdiği konuşmasında, ısı yalıtım yönetmeliği ve binalarda yapı denetimi gibi tüzüklerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için meslek örgütlerine, kamuya ve yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi. 
Gün boyu süren 6. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda, konuk konuşmacıların ardından “Mimarlık ve Eğitim Ortamı”, “Uzaktan Eğitim Deneyimi Tartışması” ile “Mimarlık Ortamı” başlıklarında 3 ayrı oturum yapıldı. 
6. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, kapanış paneli ve sonuçların açıklanmasıyla sona erdi.  Kurultay sonuçlarının yazılı olarak paylaşılacağı ve kitaplaştırılacağı belirtildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER