"Bu gelirleri böyle bir kararname ile yasallaştırmak, kayıtdışılığın devamını kolaylaştırır"

"Bu gelirleri böyle bir kararname ile yasallaştırmak, kayıtdışılığın devamını kolaylaştırır"

CTP Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya hesabından “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye ( YGK ) dair…” başlıklı paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

 “Vergi Ödevi” ana başlıklı düzenlemeye ilişkin Anayasa maddesine göre, vergi, resim ve harçlar, ve benzeri mali yükümler ancak yasa ile düzenlenir, Yasa Gücünde Kararname ile değil!

Anayasa ve demokrasi ihlalleriyle ün yapan UBP-DP-YDP azınlık hükümeti, bahse konu 53/2021 no’lu YGK ile gerçek ve tüzel kişilere ait yurtiçinde veya yurtdışında bulunan ve beyan edilmeyen paraları sadece 2.5% oranında bir vergi ile yasallaştırmaya karar vermiştir.

Bu kararname ile, gelirlerini düzenli olarak beyan eden ve 37%’ye varan gelir vergisine tabi olan kişiler, ayrıca % 15 gelir ve % 10 kurumlar vergisine tabi olan şirketler adeta cezalandırılıyor; gününde beyan yapmayan ve kayıt dışılığı körükleyenler ise sadece 2.5% oranında bir vergi ile affediliyorlar.

Bu YGK kapsamında söz konusu paraların kayıt dışı oluşumuna dair tarihsel bir detay yoktur. Dolayısıyla, kayıt dışılığa karşı mücadele değil, bir kara para aklama amacını taşıdığı şüphesini uyandırmaktadır.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde görüşmekte olduğumuz Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın esas amacı ile de çelişen bu YGK’ye ilişkin detaylı bilgi ise, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gündeme dair yapılan açıklamada yer almamış olması da manidardır!   

Kamuoyunda ve iş dünyasında ciddi bir hassasiyet olan kayıtdışı ekonomi, vergisel boyutunun yanı sıra ekonomik, sosyal, psikolojik, ahlaki ve siyasal alanlarda da sorunlar yaratmaktadır. Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin artması ülkedeki ekonomi yönetimini etkisiz hale getirdiği gibi, kayıtlı ekonomi aleyhinde haksız rekabetin yanı sıra toplumun moral ve ahlaki değerlerinin bozulmasına ve anti sosyal davranışların yayılmasına da sebep olmaktadır. Genelde kaynağı bilinmeyen gelirlerden oluşan kayıtdışılığın yarattığı ekonomik, mali ve diğer birçok soruna bütünlüklü ve kalıcı çözümler üretmek ivediliğini korumaktadır. 

Bu gelirleri adaletten yoksun böyle bir kararname ile yasallaştırmak, kayıtdışılığın devamını kolaylaştırmak ve teşvik etmektir!

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER