Bilim insanları, çocukların yaşamları boyunca aşırı iklim olaylarına büyükanne ve büyükbabalarına göre çok daha fazla maruz kalacağını ortaya koydu.
   Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada 1960’la 2020 yılları arasında doğan nesiller incelendi. Bu kişilerin kuraklık, sıcak hava dalgaları, kıtlık, nehir taşkınları, tropikal kasırgalar ve orman yangınları gibi 6 aşırı iklim olayına maruz kalma ihtimali, beklenen yaşam süresi ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin verileri birleştirildi.
   Bulgular, 2020 doğumlu bir çocuğun yaşamı boyunca 30 aşırı sıcak hava dalgası yaşayacağını gösterdi. Bu sayı, 1960 doğumlu birine göre 7 kat fazla. 2020 doğumluların ayrıca iki kat daha fazla orman yangınıyla kuraklık; üç kat daha fazla nehir taşkınıyla kıtlık yaşayacağı öngörüldü.
   Araştırmacılar bununla küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecede tutulması halinde çocukların maruz kalacağı sıcak hava dalga sayısının neredeyse yarıya inebileceğini kaydetti. Farklı bölgelerde yaşayan çocukların aşırı iklim olaylarından etkilenme oranının da değiştiği ortaya çıktı.
   Zira 2016-2020 yılları arasında Avrupa ve Orta Asya’da doğan 53 milyon çocuğun 4 kat, Sahraaltı Afrika’da doğan 172 milyon çocuğun 5,7 kat daha fazla aşırı iklim olayı yaşaması bekleniyor. Araştırmayı yöneten iklimbilimci Wim Thiery bulguların, genç nesillere yönelik ciddi tehdide işaret ettiğini söyleyerek emisyonların azaltılması çağrısında bulundu:
   “Bugün 40 yaşın altındaki insanların, en iddialı iklim politikaları altında bile sıcak hava dalgalarına, kuraklığa, kıtlığa ve nehir taşkınlarına maruz kalma açısından benzeri görülmemiş bir hayat yaşayacaklarını öngörüyoruz. 2019’da yapılan bir analiz, küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında kalması için bugünün çocuklarının büyükanne ve büyükbabalarından 8 kat daha az karbondioksit salması gerektiğini göstermişti.”
   Analizi yapan ekipte yer alan gazeteci Leo Hickman, yeni bulguların kendi analizlerini desteklediğini söyledi.