Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yolsuzluğun tanımı yapan ve etkilerini anlatan CTP Milletvekili Solyalı, “sorundan kurtulmak düşünülenden çok daha fazla maddi/manevi emek ve toplumsal dayanışma ile kararlılık gerektirir” dedi.

Kararlı olduklarına vurgu yapan Solyalı, bu ülkede yolsuzlukla mücadelede bağımsız denetim organlarını güçlendireceklerini, polis teşkilatını uzmanlaştıracaklarını ve donatacaklarını ve bu konularda bilgi veren kişileri koruyabilmek adına mekanizmalar kurgulayacaklarını kaydetti.

Solyalı, “Memleketi sömürenlere, binlerce gencin umutlarını ve imkanlarını yok edenlere müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ürün Solyalı’nın açıklaması şu şekilde:

“YOLSUZLUK; son çeyrek yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline gelmiştir. Çok uzun süredir tartışıyoruz ama son dönemdeki olaylar çürümüşlüğün boyutlarını daha da somutlaştırıyor. Aklımızın almadığı yöntemler kullanılıyor.

Bir yandan ülke ekonomileri üzerinde ağır tahribatlar yaparken, diğer yandan da aynı ülke vatandaşları arasında gelir dağılımında adaletsizlik, kamu hizmetlerinden eşit faydalanamama, fırsat eşitsizliği gibi orta/uzun vadede toplumsal patlamalara zemin hazırlayabilecek sorunlara yol açabilmektedir. Bunu yaşıyoruz.

- Adalet duygusunu yerle bir eder.

Erhürman: Elis'i, ailesini ve çalıştırıcılarını yürekten kutlarım Erhürman: Elis'i, ailesini ve çalıştırıcılarını yürekten kutlarım

- Liyakat ve iyi yönetim imkanlarını bitirir.

- Yolsuzluğun sürece dâhil edilmesi ülkenin kredibilitesinin düşmesine, adalete olan inancı zedeleyen, etkinliği azaltan ve iyi yönetilemeyen bir yapının oluşmasına yol açar.

- Yolsuzluk; mal/hizmetlerin maliyetlerinin ve fiyatlarının arttırılmasına sebep olur.

- Yatırımı, üretimi, istihdamı olumsuz etkiler, yoksulluğu arttırır.

- Kişisel fayda sağlama amacı ile kararlar alındığı için toplumsal faydayı olumsuz etkiler.

- Rüşvet alan veya yolsuzluğa karışan kimsenin tehdit altında olması nedeni ile karar alma süreçlerini etkiler, demokrasiyi baltalar.

Devletin düzenleyici ve denetleyici mekanizmaları aracılığıyla illegal eylemleri durdurmada başarısız olması veya taraf tuttuğu izlenimi vermesi veya bizzat yönetenlerin yolsuzluğun bileşeni olması toplumdaki umudu törpüler ve etik değerleri giderek erozyona uğratır.

Bir kez rüşvet ile işlerin yapıldığı algısı topluma yerleşince - ki Kuzey Kıbrıs için hazırlanan Yolsuzluk Raporu 2022’de katılımcıların % 99’u Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluk olduğuna inanırken % 40’ı rüşvet vererek kamuda işini yaptırdığını söylüyor -  durum giderek kanıksanır ve toplumsal kültür olarak algılanmaya başlanır.

İşte böyle bir noktaya gelindikten sonra sorundan kurtulmak düşünülenden çok daha fazla maddi/manevi emek ve toplumsal dayanışma ile kararlılık gerektirir. Biz tam da bu noktadayız!

Kararlıyız. Bu ülkede yolsuzlukla mücadelede bağımsız denetim organlarını güçlendirecek, Polis Teşkilatını uzmanlaştıracak ve donatacak ve bu konularda bilgi veren kişileri koruyabilmek adına mekanizmalar kurgulayacağız.

Memleketi sömürenlere, binlerce gencin umutlarını ve imkanlarını yok edenlere müsamaha göstermeyeceğiz.”