Ankara’da 28 Aralık 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planının” yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Söz konusu protokolle iki ülke arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın iş birliğini geliştirmek için turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olan diğer hususlarda var olan iş birliğinin daha da artırılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ TURİZM İŞBİRLİĞİNİN DETAYLARI ŞÖYLE:

Madde 1

1.1. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nin profesyonel bir şekilde yürüttüğü medya satın alma hizmetini Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı için aynı şartlarda sağlamak amacıyla gerekli medya planının hazırlanması,

1.2. Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla ülkenin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin yurt dışında bilinirliğini artırmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için hazırlanan filmin medya planı doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile uyum ve işbirliği içerisinde uygulanmasına ilişkin gerekli mal ve hizmet alımlarının Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmesi.

Madde 2

2.1.İşbu Eylem Planı, tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

2.2.İşbu Eylem Planı, Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla her zaman değiştirilebilir.

2.3.İşbu Eylem Planı 14 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa’da, 28 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da ikişer nüsha halinde imzalanmıştır.