Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Tarafından Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilci olarak atanan Kolombiya Eski Dışişleri Bakanı Maria Ángela Holguin Cuéllar’a yeni görevinde başarılar diledi; “Hazırlayacağı raporun tarafların tutumlarını ve Ada’daki gerçekleri nesnel bir şekilde yansıtması, gerekli sonuçları çıkarması ve bu sonuçlar temelinde gelecekte izlenebilecek gerçekçi hareket tarzının ne olabileceğini kayıt altına alması beklentimizi vurguluyoruz.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, Cuéllar’ın atanması değerlendirildi.

Geriye akan tır araçtan atladı, yaralandı Geriye akan tır araçtan atladı, yaralandı

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının bu atamaya iki koşulla rıza verdiği hatırlatılarak bunlardan ilkinin, Şahsi Temsilci’nin görev yönergesinin Ada’daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı kalması; ikincisinin ise, Şahsi Temsilci’nin görev yönergesinin süresinin altı ayı aşmaması olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Nitekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar da bu hususun altını çizmiştir.

Esasen, Ada’daki iki taraf arasında ortak zeminin var olmadığı gerçeği BM Genel Sekreteri’nin raporlarında da belirtilmektedir. Yarım asırdan uzun bir süredir müteaddit defalar müzakere edilmiş ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle asla hayata geçirilememiş olan federal çözüm modelinin güncelliğini yitirmiş ve tüketilmiş olduğu apaçık ortadadır. Bundan böyle Kıbrıs’ta herhangi bir yeni müzakere sürecinin başlamasının vazgeçilmez önkoşulu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Bu itibarla, iki taraf arasında ortak zemin oluşabilmesi ancak bu anlayış çerçevesinde mümkün olabilecek; ömrü tükenmiş iki kesimli, iki toplumlu federasyon arayışına yönelik bir sürece bir kez daha girişilmesi söz konusu olmayacaktır.

Hal böyle iken, Ada’daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığı hususunun herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde tespiti için Şahsi Temsilci’nin altı aylık görev süresinin ziyadesiyle yeterli olacağı açıktır.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Şahsi Temsilci Holguin Cuéllar’a yeni görevinde başarılar dilendi ve “Hazırlayacağı raporun tarafların tutumlarını ve Ada’daki gerçekleri nesnel bir şekilde yansıtması, gerekli sonuçları çıkarması ve bu sonuçlar temelinde gelecekte izlenebilecek gerçekçi hareket tarzının ne olabileceğini kayıt altına alması beklentimizi vurguluyoruz.” denildi.