Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Hımarcılar Hanı ile ilgili teknik açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2011 tarihinde Hımarcılar Hanı (Kumarcılar) Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Aziz Kent, Behsat Azizbeli ve diğerleri arasında 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek 12 yıllık bir kira sözleşmesi imzalanmış ve turizmden sorumlu bakanlığa kiralanmıştır.

      Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Hımarcılar Hanı ile ilgili teknik açıklamalarda bulundu.

Bir hafta önce Sayın Aziz Kent ile Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu toplantı ile Hımarcılar Hanı’nın Mart 2016 tarihinde bitirilmesi koşulu ile kira süresinde kaybedilen 5 yılı tekrar kazanmak adına kira tarihinin 2028 yılına kadar uzatılması yönünde prensipte anlaşma sağlanmıştır.

 

Kumarcılar Hanı birinci etabına, 487 bin TL harcanarak 23 Kasım 2011 tarihinde sonuçlanmıştır. İkinci etap restorasyon yapım işleri ile ilgili 1 milyon 740 bin TL harcama yapılmıştır. İkinci etap çalışmaları devam ederken yapılması zaruri görülen %20’yi aşan bir takım ek işler için ise 2014 yılında Bakanlar Kurulu’na önerge sunulmuş ve 23 Temmuz 2014 tarihli Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karara istinaden 915 bin TL’lik ek harcama Turizm fonundan sağlanmış ve işlerin ‘sözde’ tamamlanması 7 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Özetle bugüne kadar Hımarcılar Hanı’nın restorasyonu için 3 milyon 140 bin TL harcanmıştır.

 

Kumarcılar Hanı’nın üçüncü ve son etabının tamamlanabilmesi için keşif raporuna göre takribi 873 bin 879 TL’ye daha ihtiyaç olduğu tespiti mevcuttur. Bu rakamın 441 bin TL’si elektrik işleri ve aydınlatma armatürlerine, geriye kalan 432 bin TL ise bir kısım eksik yapı ve ahşap işlerini içermekteydi.

 

Bakanlığımız Turizm Geliştirilme ve Tanıtma Fonu’nun imkanlarını zorlayarak 328 bin TL’lik bir kaynak yaratmış ve blokesini almıştır. Bütçenin kullanımında yıl sonunun gelmesi ve zaman darlığından dolayı geri kalan işleri; ahşap, elektrik, yapı olmak üzere 3’e ayrılmış, her bir iş için en az 3 ayrı kişi veya firmadan teklif kabul edilmiş ve Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu’na önerge sunulmuştur.

 

 

Elektrik işlerinde Planlama ve İnşaat Dairesi’nin yazılı görüşünü almak sureti ile bir önceki keşif bedeli olan 81 bin TL’lik dış cephe aydınlatma işleri, mani bir durum teşkil etmeyeceğine karar vermiş ve bunu ihale kapsamından çıkarmıştır. Ayrıca binanın içinde kullanılacak armatürlerin ilk etapta İP 65 standardında ön görülen ve takribi KDV hariç 1.220 TL adet maliyeti olan 176 adet armatürün yerine yine (214 bin 770 TL + KDV) dış etkenlere dayanıklı İP 44 standardındaki 450 TL’lik (79 bin 200 TL + KDV) aydınlatma armatürlerini kullanarak 137 bin 200 TL’lik tasarruf sağlama yoluna gidilmiştir.

 

24 Aralık 2015 tarihinde kapalı zarf usulü ile 2 anahtarla kilitli ihale kutusu, tüm katılan firmalar huzurunda açılmış, ve teklifler sonucu en düşük teklifi veren firmaya Bakanlar Kurulu’nun 30 Aralık 2015 tarihli karara istinaden üçüncü etabla ilgili restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.

 

Bu üç ayrı işi yapmaya hak kazanan 3 firmaya toplam ödenecek miktar KDV dahil 328 bin 500 TL’dir.

 

Yaklaşık 800 bin TL’lik çıkarılan bedele rağmen 328 bin 500 TL’ye 3. Etap bitirilecektir. 461 bin 500 TL’lik bir tasarruf söz konusudur.

 

Aralık ayında yapmış olduğumuz Hımarcılar Hanı ziyaretinde II. etabta öngörülen işlerin bir kısmının bitmemiş veya yarım bırakılmış olduğu tespit edilmiştir.

 

Turizm Bakanlığı olarak Mimarlar Odası’ndan talepte bulunulmuş ve ihale dosyasının incelenmesi istenmiştir.

 

Mimarlar Odası’ndan gelen araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibidir.   

  

Turizm Bakanlığı’ndan gelen talep sonrası, restorasyonu Nisan 2015 tarihin de tamamlanan Kumarcılar Hanı’nın 2. Etap restorasyon ihalesi ile ilgili olarak müteahhidin ihale dosyasına göre sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine dair Mimarlar Odası’ndan istenen görüş sonrası yapmış olduğum inceleme neticesinde 17 nisan 2014 tarihli keşif raporuna dayanan Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen restorasyona ait her hangi bir şartname  veya malzeme tanımlarının hazırlanmamış olduğu, hem bu kısım hem de ihale ile gerçekleştirilen şartnameli kısımlarla ilgili yapılması taahhüt edilip yerinde uygulanmayan işlerle iliği tespit aşağıdaki gibidir.     

 

1-Ana giriş kapısının yıkılıp yeniden yapılması iş kaleminde belirtilmiş, ancak yerinde yapılmış olmasına rağmen keşif metrajdan eksiltilmemiş.

 

2-Baca işleri olarak belirtilen 28 adet baca, yerinde 19 adet olarak bulunmaktadır.

 

3-Avlu döşeme işleri, blogaj+grobeton+izolasyon+kumyalı taşı gibi iş kaleminde metraj belirtilmeden birim fiyatına toplam tutar yazılmıştır. (Metrajlı belli olmayan işin fiyatı nasıl belirlenmiş ?)

 

4-Şartnamede var olan çatı izolasyonu usulünde uygulandı mı yada izolasyon yapılmadı mı ?

 

5-Özellikle 1. Kattaki giriş cephesine bakan odaların tavanlarının hemen hemen hepsi su çekmiş, nemlenmiş.

 

6-Ahşap korkuluklara ait metraj 240 m2  olarak belirtilmiş, ancak yerinde yaklaşık 43 mt ahşap korkuluk yapılmış. (Not: korkuluk h: 95 cm)

 

7-Ahşap kapı işleri 150 m2  olarak belirtilmiş olmasına rağmen, yerinde toplamda 43 adet kapı kabaca 1x2 m ebadında olup 86 m2   ahşap oda kapısı yapılmıştır. Buna ilaveten zemin katta uygulanan giriş kapısı 3x2 m olup 6 m2  dir.

Malzeme olarak İsveç 12x12 cm geçme ağaç kullanılmıştır. Hemen hemen tüm kapılarda açılmalar görülmüştür. Ayrıca hiçbirinin yüzeyine şartnamede yazılmasına rağmen ahşap koruyucu sürülmemiştir. (Kapılar kullanılmaz bir hale geldiği için 43 kapının 35’ni yenilenmesi gerekmekte)

 

 8-Ahşap pencereler teknik şartname uyarınca çift camlı imal edilmeleri gerekirken tümü de tek camlı imal edilmiştir.

 

9-Sergi salonu bölümündeki temperli cam kapı kanatlarının biri takılmamıştır.

 

10-Teknik şartnamenin 65. maddesindeki iç cephe demir pencere korkulukları yapılmamıştır.

 

11-Teknik şartnamenin 26. Maddesindeki galvanize saç, meyil dere işeri eksiltilmeden yerine bakır dere işleri yapılmıştır.

 

 

12-Revaklı bölümde, 15,05,2013 tarihli Keşif Metraj tablosuna göre 230 m2   Gönyeli taşı döşenmesi öngörülmüştür. Ancak 18,12,2013 tarihli keşfin eksiltilen işler bölümünde işin 210 m2   lik kısmının tamamlandığı belirtilmiş ve 20 m2    eksiltme yapıp, bilahare ayni keşifte ek Gönyeli taşı döşeme işi olarak 272 m2   daha iş yaptırılmıştır.

Genel toplamda zemin katta bulunan revaklı bölüm takribi 225 m2   olmasına rağmen toplam 482 m2  lik Gönyeli taşı döşenmiş gibi işlem yapılmıştır.

 

13-Şartnamede istenmesine rağmen taş yüzeylere koruyucu sürülmediği  kanaati doğmuştur. Koruyucu sürülmüş olsaydı taş yüzeyi toz halinde ufalanmazdı.

 

14-15,05,2013 tarihli keşfin 18. Maddesinde ıslak hacim şap ve sıvı izolasyon işleri 60 m2   olarak belirtilmiş olmasına rağmen 18,12,2013 tarihli ek işlerde ayni kalem 70 m2    olarak tekrardan yer almıştır.

 

15-10.000 kg’lik enjeksiyon işleri yapıldı diye ödemelerde belirtilmiş. Bu hususta bu duvarların hacmi de dikkate alındığında bu rakam abartı gözüküyor.

 

16-Ana giriş kapısı yenilenmesi işleri yapılmadı.

 

17-Kapı kasa pervazları yapılmadı.

 

18-Ahşap korkuluklarla beraber kapı kasalarına da ahşap koruyucu sürülmemiş.

 

19-Hiçbir rogar kapatılmamıştır.

 

 

Yukarda bahsedilen tüm açıklamaların ihbar kabul edilerek, sadece Sayıştay değil tüm makamların araştırması ve sonuçların kamu vicdanını rahatlatma adına halkımızla paylaşılmasını talep ediyorum.

 

Bakanlığımızın bu ve buna benzer konularda kendine düşen görevi en ayrıntılı şekilde araştırmaya devam edeceğini özellikle belirtmek isterim.

 

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2016, 07:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER