“Gazimağusa Marka Yaratma Çalıştayı“

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Antik Mağusa Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Gazimağusa Marka Yaratma Çalıştayı” sonuç bildirgesi açıklandı.

 “Gazimağusa Marka Yaratma Çalıştayı“

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Antik Mağusa Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Gazimağusa Marka Yaratma Çalıştayı” sonuç bildirgesi açıklandı.

Dünyanın sayılı kale kentleri arasında yer alan, birçok medeniyetin tarihi ve kültürel izlerini bugüne taşıyan Gazimağusa’nın Avrupa ve dünyada hak ettiği yeri almasına yönelik olarak 4 Haziran’da gerçekleştirilen çalıştaya 23 kurum ve kuruluştan 42 katılım gerçekleşmişti.

Çalıştaydan çıkan sonuçlar ve öneriler 27 Eylül’de DAÜ Tower Restoran’da DAÜ Turizm Fakültesi ve Antik Mağusa Vakfı temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısında açıklandı.


 

Etkin uluslararası tanıtım şart

 

Genel değerlendirme, mevcut ve potansiyel pazarlar, ürün analizi ve tanıtım çalışmaları başlıkları altında açıklanan bildirgede, Gazimağusa’nın tarihi ve kültürel miras açısından çok zengin potansiyele sahip olmasına karşın, bunu yeterince tanıtamadığı ve markalaşma sürecini gerçekleştirmediği tespiti yapıldı.

Kentin ender kale kentler arasında yer almasının ve çeşitli medeniyet ve kültürlerin izlerini taşımasının bir avantaj olduğu, bu zenginliğin ön plana çıkarılarak etkin uluslararası tanıtım yapılması gerektiğine işaret edildi.


 

Gazimağusa Turizm İnsiyatifi kurulması önerildi

 

Bildirgede, markalaşma sürecinde Gazimağusa’ya ilişkin bir slogan ve logonun da tanıtımda etkili olacağının altı çizildi.

Bildirgede, DAÜ’nün de kent turizmine büyük katkı sağladığının altı çizilerek, DAÜ’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin memnuniyetinin sağlanmasının önemine işaret edildi.

Bildirgede, uzun vadede İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Balkan ülkelerinde bilinirlik ve bu ülkelerden ziyaretçi hareketi sağlamasının gerektiği ifade edildi.

Gazimağusa’da özellikle Suriçi’nin canlandırılmasına ilişkin görüşlerin de yer aldığı bildiregede, çalıştayada ortaya çıkan sonuçların hayata geçirilmesine ilişkin “Gazimağusa Turizm İnisiyatifi” kurulması önerildi.


 

Öncelikli amaçlar

 

Gazi Mağusa turizmine yönelik öncelikli amaçlar; Gazi Mağusa’nın bir turizm destinasyonu olarak bilinirliğinin artırılması, günübirlik ve gece konaklayan ziyaretçi sayısının artırılması olarak açıklandı. Buna paralel olarak tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılarak çekici hale getirilmesi ve yatak kapasitesinin artırılması gerektiği şeklinde açıklandı.


 

Mevcut ve potansiyel pazarlar

 

Demografik, ekonomik ve sosyal açıdan Gazimağusa’ya uygun turist profilinin belirlenerek başlıca hedef pazarlardan ve turist akışının sağlanması için gerekli alt yapı ve tanıtım çalışmalar yapılacağı kaydedildi.


 

Ürün analizi

 

Sürdürülebilir bir turizm modeli yaratmak için öncelikle destinasyonun turizm ürünlerinin potansiyelinin ve mevcut durumunun değerlendirilmesi ve yapılan SWOT analizi çerçevesinde bir eylem planı çıkarılması gerektiğime işaret edildi.


 

Konaklama

 

Mevcut konaklama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla sur içindeki eski evlerin/tesislerin yenilenerek butik otel veya pansiyon olarak turizmin hizmetine girmesinin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Bu amaçla, gerekli mevzuat eksikliğinin giderilmesi için girişimlerde bulunulması, buna ek olarak surlariçi haricinde mevcut turizm gelişim planına paralel konaklama tesis ve pansiyonların yapılması için girişimde bulunulacağı belirtildi.

 

Altyapı ve çevresel unsurlar

 

Altyapının ve çevresel unsurların gözden geçirilerek halihazırdaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edilirken, modern şehirciliğin bir gerekleri göz önünde bulundurularak tespit edilen konular şöyle açıklandı:

1. Gazimağusa suriçi ve etrafındaki tarihi eserlari tanıtan tabelaların yetersizliği

2. Yaya ve bisikletliler için kaldırımların yetersizliği
 
3. Engellilere yönelik herhangi bir altyapının olmaması
 
4.İnsanların deniz kenarın vakit geçirebileceklerin yerlerin yetersizliği

5. Mağusanın denize küs olması sebebiyle askeri bölge olarak bilinen deniz evinin  halkın kullanımına açık olmaması

6. Peyzaj düzenlemesi ihtiyacı

7. Kalenin ve diğer tarihi eserlerin ışıklandırılarak gecede görsel olarak çekici hale getirilmesi
 
8. Çevresel hassasiyetin bir gereği olarak çöp bidonlarının yarattığı kirliliğin ortadan kaldırılması

9. İmar planının eksikliği sebebiyle tarihsel dokuya uymayan binaların oluşturduğu görsel kirliliğinin ortadan kaldırılmasıdır.

 

Tarihi ve kültürel unsurlar

 

Gazimağusa şehrinde yer alan tarihi ve kültürel değerlere ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekildi:

 

  • Tarihi eserlerin restorasyonu için gereken tahsisatların ivedilikle çıkarılması.

  • Salamis Antik kentinin ve Othello kalesinin şehrin tanıtımında ön plana çıkarılması.
  • Gazimağusa’da bir kent müzesinin olmayışı.
  • Mazgalların açılarak turizme kazandırılması.
  • Tarihi yerlerin tanıtımı amaçlı sanatsal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması.
  • Üniversitenin ve diğer kuruluşlarının faaliyetlerini suriçine yaşam katacak şekilde şehrin bu kısmına yönlendirmesi.
  • Namık Kemal Meydanı ve çevresinde günün belli saatlerinde yerel müziklerin sunulması, Othello ve çevresinde tarihi kostümlerin sergilenmesi, folklorik değerlerin sunulması gibi Suriçine canlılık getirecek faaliyetlerin teşvik edilmesi.
  • Hendeğin düzenlenerek turizme açılması,
  • Kiliselerin ibadete açılarak inanç turizmi için bir çekicilik unsuru oluşturulması.
  • Üst kültür anlamında opera, tiyatro ve sanatsal sergilerin arttırılması ve teşvik edilmesi.

 

Doğal güzellikler

 

Gazimağusa’nın doğal güzelliklerinin korunarak çeşitlendirilmesine yönelik aşağıdaki hususlar çalıştayda ön plana çıkarıldı:

 

1. Şehrin plaj ve sahillerindeki kirliliğin en aza indirilerek, mavi bayrak ve benzeri  uygulamalaların getirilmesi,

2. Askeri alanların planlı bir şekilde turizme kazandırılması,

3. Şehrin içerisindeki ve çevresindeki sulak alanların ve göletlerin (Çanakkale ve  Gülseren civarı)- kuş gözlemciliği gibi alternatif turizme açılması.

4. Gazimağusa’nın ağaçlandırması,

5. Arıtma sisteminin düzenlenmesi,

6. Spor aktivitelerine özgü alanların arttırılması,

7. Bölgedeki endemik bitkilerin envanterinin çıkarılması,

8. Alternatif turizm seçeneklerinin gözden geçirilerek, Gazimağusa’nın 12 ay turizme açılmasının sağlanması.

 

 

Tanıtım çalışmaları

 

Gazi Mağusa’nın ürün analizi yapılması ve ürün geliştirme anlamında aşama kaydedilmesi paralelinde, genel bir tanıtım strateji ve konsepti belirlenerek tanıtım faaliyetleri yapılması gerektiği ortaya çıktı. Gerek altyapı ve ürün geliştirme çalışmaları yürütülürken gerekse tanıtım faaliyetleri planlanırken konu ile ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı bir üst yapının kurulmasının faydalı olacağı belirtildi.

İlk etapta Gazi Mağusa’nın KKTC ile birlikte bir alt marka olarak konumlandırılması ve daha sonra uzun vadede bir marka kimliği (logo, slogan) yaratılmasında fayda görüldüğü kaydedildi. 

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2013, 17:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER