Bir zamanlar Ada köylülerinin kilometrelerce uzaktan ürünlerini satmak ve takas etmek amaçlı geldiği ve pazarın merkezi durumunda olan Lefkoşa’daki Bandabulya’ya zamana meydan okuyor…

 

Ege ÖZADAM

Bandabulya kelimesi “her şeyin satın alınabileceği yer” anlamına gelen Pantopolio kelimesinden türemiş...
Lefkoşa’nın Bandabulya’sı da birçok farklı pazarların merkezi konumundaydı. Güneyinde Ermu Caddesi dükkânları, tavernaları ve kahvehaneleri, batısında Arasta ve Kuyumcular Sokağı...
Bandabulya’da taze et ve zerzevat satılırken, çevresindeki sokaklar kumaşçılar, bakkallar, yorgancılar gibi dükkânlarla çevriliydi. Ayrıca pazara yakın bölgede hamamlar, camiler, kiliseler, hanlar ve Bedesten bulunurdu.

Ada köylüleri Banyabulya’ya gelirdi

Kıbrıs’ın başkenti olan Lefkoşa, adanın hem ticari hem de sivil merkezidir. Yıllar boyunca adanın çok kültürlü sakinlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı Bandabulya, Ermu Caddesi ve Arasta’nın olduğu çevre etrafında birleşirdi. Bu çevrede birçok farklı dili aynı anda duymak mümkündü. Bandabulya gibi pazarlar ekonomik anlamda ülkeye katkı koyar, bölgeye birçok turist ve müşteri çekerek yakın çevreyi de beslerlerdi.  Ada köylüleri kilometrelerce uzaktan ürünlerini satmak ve takas etmek amaçlı olarak Bandabulya’ya gelirlerdi. Şehrin ana kapılarından gelen at arabaları, develer, eşeklerin taşıdığı insanlar sokakların kalabalığına karışarak şehrin içine akarlardı. Bu manzaranın diğer yüzüyse satış yapmaya çalışan seyyar satıcılardı. Lefkoşa hasır sandalye ve masaların sokaklara döküldüğü kahvehaneleriyle ünlüdür. Esna, zanaatkâr ve tüccarlar zamanlarını bu kahvehanelerde geçirir, dedikodu ve yerel haberleri paylaşırlardı. Bu bölgenin kendine özgü mizah anlayışı, hikâyeleri Lefkoşa’ya has bir dil oluştururdu.

1929’da inşa edildi

1929 yılında Belediye Meclisi ortak bir karar alarak Lefkoşa’nın Sokak çarşısını yıkmış ve yerine Bandabulya’yı inşa etmiş. 1 Ekim 1932 yılında açılan Bandabulya, 1940 yılında Lefkoşa’nın artan ihtiyacını karşılayabilmek için genişletilmiş. 1950’li ve 1960’lı yıllarda etnik gruplar arasındaki şiddetin kızışması pazarı olumsuz etkilemiş, çok kültürlü yapısını bozmuştur.  Bandabulya 2010 ve 2012 yıllarında restore edilerek yeniden topluma kazandırılmıştır.