Haziran ayının toplumu skolyoz konusunda bilinçlendirmek açısından önem arz ettiğini belirten UKÜ  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, “Bu nedenle her bir bireyin ‘omurgana iyi bak ve duruşuna dikkat et’ prensibi ile günlük yaşamda sağlıklı duruş alışkanlığını sürdürülmesi için bilinçlenmesi gerekiyor. Dik durmak, sağlıklı duruş alışkanlığını kazanmak açısından önemlidir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özalp özellikle ebeveynlere tavsiyede bulunarak, okul çağı çocuklarının aileleri tarafından omurga hattı, bel-omuz seviyeleri ve öne eğilme sırasında omurganın herhangi bir bölümünde kamburlaşma olup olmadığını kontrol ederekskolyozu temel olarak gözlemleyebileceklerihatırlatmasında bulundu.

Skolyozun birçok sebebe bağlıolarak ortaya çıkabileceği bilgisini veren Özalp, çeşitli yaş gruplarında oluşabilen 3 boyutlu meydana gelen bir omurga deformitesi olduğunu açıkladı. Özalp, Skolyozun görülme sıklığının  %0,2 ile %6 arasında değiştiğini ve en çok gelişim çağındaki çocukluklarda görüldüğünü aktardı.

Sağlıklı omurgaya sahip bireylerin omuz seviyeleri, kürek kemikleri ve kalça seviyelerinin eşitolduğunu ve omurgalarınındüz bir hatta ilerlediğini dile getiren Özalp, “Skolyozu olan bireylerde ise omuz seviyelerinde eşitsizlik, omurlarda bir tarafa doğru dönme, dizler düz pozisyonda öne eğilme sırasında omurganın bir tarafında kamburlaşma görülmektedir” şeklinde konuştu.

Özalp, Skolyozun erken dönemlerinde küçük kozmetik durumlar haricinde herhangi bir semptom oluşturmadığına dikkat çekerek, açının ilerlemesiyle sırt-bel ağrısı ve skolyozun akciğerlerin genişlemesini etkilemesi sebebiyle nefes darlığı ve hareketle yorulma gibi semptomlar oluşabileceğini kaydetti.