UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in inisiyatifiyle siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi’nin 6 haftalık ilk bölümü tamamlandı. 

Siyaset Akademesi 222

Baraka: "Eğitim Bakanlığı tüm kursları yakın takip altına almalı" Baraka: "Eğitim Bakanlığı tüm kursları yakın takip altına almalı"

İlk haftasında UBP Genel Sekreteri Gazi Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP eski Genel Başkanı, Başbakan ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu`nun açılış dersi ile başlayan program, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar”ın “iki devletli yeni çözüm vizyonumuz” isimli kapanış dersi ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.  

UBP tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Siyaset Okulu”na özellikle gençler ve kadınların çoğunluğunda çokgeniş bir katılım gerçekleşti. 
Bu yoğun ilgi sebebiyle parti olarak bu tür akademik çalışmalara devam edileceği açıklandı

Altı haftalık ders programının, ikinci haftasında;
Prof. Dr. Ata Atun’un “Kıbrıs Soru’nun Kökeni”,  ErgünOlgun’nun “Müzakere Süreci”, Emekli Diplomat, Osman Ertuğ’un “KKTC İlânı Süreci Ve SiyasiSonuçları” ve Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın “İki Devletli Çözüm Modelinin Temelleri” 
Üçünci haftada; Prof. Dr. Necdet Basa’nın Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları,  Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak’ın Uluslararası Hukuk BağlamındaKıbrıs Meselesi, Güzelyurt Belediye ve BelediyelerBirliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın Yerel YönetimlerPerspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler, Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın Görsel Belgelerle Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi
Dördüncü hafta;
Hikmet Eren’in “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum KuruluşlarınınRolü”, Özdemir Tokel’in “KKTC’ye UBP İktidarlarında Kazandırılan Büyük Projeler ile Hedeflenen Yeni Projeler”,  Prof. Dr. Mehmet Ağa’nın “UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler” , Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri”  konularında verdiği derslerle tamamlandı.

Beşinci hafta, Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın“ Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nınStratejik Önemi”, Prof. Dr. Levent Eraslan’ın “DijitalPolitik Propaganda”, Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın“Görsel Belgelerle Türk ve Rum İmajı” konularında verdiği derslerle tamamlandı.
Altıncı ve son haftada ise;
Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Siyasette Stratejikİletişim ve Kamu Yönetimi, Özer Kanlı Seçimler ve Ulusal Birlik Partisi ve “iki Devletli Çözüm Vizyonu” isimli kapanış konuşmasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmalarıyla tamamlandı.

Siyaser Akademisi Üstel

Derslerin tamamlanmasından sonra, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel birer kapanış konuşması yaparak, tüm katılanlara teşekkür etti. 
UBP tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Siyaset Okulu”na özellikle gençler ve kadınların çoğunluğunda çokgeniş bir katılım gerçekleşti. 

Bu yoğun ilgi sebebiyle parti olarak bu tür akademik çalışmalara devamedileceği açıklandı.

Tüm katılanlara katılım teşekkür belgeleri verilirken, daha sonra da sertifikalarının verileceği belirtildi.

Editör: North Cyprus UK Yönetici2