Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının gündeminde başkanlık divanı seçimleri de var.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda önce Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verilecek.

Ardından seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda Divan Kâtibi ile İdare Amiri’nden oluşuyor.

Bugünkü toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları yanında, yazılı sorular ve yanıtları, sözlü sorular ve yazılı soruya dönüştürülen sözlü sorular da bulunuyor.