CTP ve DISY görüştü: Çözüm ve güvenin artırılması için işbirliği CTP ve DISY görüştü: Çözüm ve güvenin artırılması için işbirliği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 14.30’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulunun gündeminde, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası (Y.T.No:26/2/2023) bulunuyor.

Genel Kurulda ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı'!nı da görüşülecek.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 94/2/2023) üçüncü görüşmesi yapılıp, yasa tasarısının bütünü oylanacak.