Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Büyükelçiliğinde örgütlü Tez-Koop-İş Sendikası, 'işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle' anlaşma sağlanamaması üzerine, 27 Mayıs 2024 tarihinde grev kararı aldıklarını duyurdu.

Sendika, işverenin uzlaşmaz bir tutum sergilediğini, çalışanları istifaya zorladığını ve hem ulusal hem uluslararası sözleşmelere aykırı tutum sergilediğini belirterek grev oylamasına gerekçe gösterdiği 4 maddeyi şöyle sıraladı:

"SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜ YOK SAYDI"

"• KKTC Büyükelçiliği işvereni, Mart ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başından bu yana sendikamızı tanımaz ve uzlaşmaz bir tutum sergilemiştir. Toplu iş sözleşmesi masasına dahi oturmayan işveren, sürecin başlamasını engellemiş; işyerindeki sendikal örgütlülüğü yok saymıştır.

Dün dört yerde yangın çıktı Dün dört yerde yangın çıktı

• Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamadan kısa bir süre önce, işyerinde sendikamız Tez-Koop-İş’in yetkili sendika olduğu bilindiği halde, çalışanların ücretlerine zam yaparak sendikalı olmanın ve toplu iş sözleşmeli çalışmanın içini boşaltmaya çalışmıştır. (Kaynak: Birgün)

'SÖZLEŞMELERE AÇIKÇA AYKIRI DAVRANDI'

 Çalışanları istifaya zorlayan KKTC Büyükelçiliği işvereni, uluslararası sözleşmeler ile ulusal yasalara açıkça aykırı davranmıştır.

• Özerk bir kuruluş olduklarını ve Viyana Sözleşmesi’nin bağlayıcılığını öne süren işveren, Türkiye’nin İş Kanununu tanımadıklarını dile getirmiştir. Oysa Viyana Sözleşmesi yalnızca elçiliklerin faaliyetlerine ilişkindir. ILO’nun 87 No.lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 No.lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi maddeleri gereğince, sendikalaşma hakkı evrensel düzeyde tanınmış bir haktır. Dahası, KKTC Büyükelçiliği çalışanı üyelerimiz, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmaktadır."

Büyükelçilik işverenine seslenen Sendika, "Üyelerimizin insan onuruna yakışır bir yaşam için gereken ücretleri; emeklerinin karşılığını almalarını sağlayıncaya kadar, işyerinizin sendikalı bir işyeri; çalışanlarınızın sendika üyesi olduklarını kabul edinceye kadar, evrensel düzeyde tanınan sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkının gaspına son verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Editör: North Cyprus UK Yönetici2