Boğazköy'de yangın Boğazköy'de yangın

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının, 86(1)(A) maddesi altında yapılan Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esasalar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü’ne yapılan değişikliklerin yasal olmadığını öne sürerek aleyhte dava dosyaladığını açıkladı.

KTMMOB Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasada yapılan değişiklikle “Geçici Kabul Heyeti” ve “Kati Kabul Heyeti” tefsirlerine “… ihtiyaç olması halinde Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nden talep edilerek        görevlendirilecek kamu görevlilerinden oluşan mühendisler, mimarlar, iç mimarlar, teknisyenler ve diğer ihtiyaç duyulan konular ile ilgili temsil eden meslek gruplarından gerekli sayıda personelin oluşturduğu heyeti ifade eder” şeklinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tefsirlerde yapılan bu değişikliklerle Esas Tüzüğün 99. maddesi olan kabul işlemlerinin (B) fıkrasında değişiklik yapılarak bu kapsamda Geçici Kabul Heyetine görevlendirilen teknik personellere, geçici kabul işlemlerini yürütmek ve kabulleri yapmak için tam yetki verildiği ifade edildi.

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Bugün itibarıyla Hükümetin “yasal olmayan” bu tüzük değişikliği kararına  davamızı dosyalamış bulunuyoruz. Dosyaladığımız bu dava, KKTC’nin Teknik Dairelerinin ve ülkemizde yetişmiş mesleğinde uzman kişilerin ‘yetersiz’ olduğunu iddia ederek, bu durumu iyileştirmek veya teknik personel açığını kendi vatandaşlarından istihdam ederek Teknik Daireleri güçlendirmek yerine, kolaycı çözüm önerileri ile kendi ülkesini  ve teknik insanlarını reddeden bu siyasi iradeye ve anlayışa karşı açılmıştır. Dünyanın her yerinde devletler, ülkelerindeki meslek gruplarının, mesleklerini icra edebilmesi için yasalarla desteklemekte ve meslek Odaları/Birlikleri üzerinden denetim altında tutmaktadır. Yasal olarak istihdam edilmeyen teknik personelin, devlet adına imza atarak sorumluluğu alma yetkisinin olmadığını da önce ‘Hükümet’ erkinin bilmesi gerekir.

 KTMMOB olarak biz bu devletin bir parçası olduğumuzun, bu devletin yasa ve tüzükleri ile hareket ettiğimizin bilinci ile mevcut hükümete, bu kez dava yolu ile tekrar hatırlatmak isteriz ki; almış  olduğunuz bu karar yasal değildir ve başlatmış olduğumuz hukuki mücadelenin tek müsebbibi sizsiniz.”