Kırım Devlet Mühendislik ve Eğitim Üniversitesi Senatosu tarafından daha önce Ukrayna Cumhurbaskani ve TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen Fahri Doktora, eğitim ve sağlık alanlarında dünya çapında yaptığı katkılardan ötürü Dr. Suat Günsel’e tevcih edildi.

Dr. Suat Günsel’e Fahri Doktoranın tevcih edildiği senato toplantısının açılış konuşmasını Üniversite Rektörü ve Ukrayna Devlet Kahramanı Prof. Dr. Fevzi Yakubov’un yapmasının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University Nicosia Cyprus) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu tarafından YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in özgeçmişi  senatoda okunarak, Günsel'in,Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurulmasında ve gelişmesindeki öncü kimliği anlatıldı.

 ‘Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Kıbrıs, Bugün’ tanıtım filminin gösterimin ardından konuşan Prof. Dr. Fevzi Yakubov; Dr. Suat Günsel’in dünyanın en iyi Üniversitelerinden olan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurulmasında ve gelişmesindeki öncü kimliğini vurgulayarak, Dr. Günsel tarafından oluşturulan ve Türk Dünyasının Merkez Kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi, Inovasyon Merkezi ile Dünyada önemli yeri bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin önemini anlattı.

Prof. Dr. Fevzi Yakubov’un konuşmasının ardından eğitim ve sağlık alanlarındaki katkılarından dolayı Dr. Suat Günsel’e senatonun oybirliği ile Doktora diploması tevcih edildi. Doktora’nın verilmesinden sonra Dr. Suat İ. Günsel de yaptığı konuşmada, bu onursal tevcihi Kıbrıs Halkı için, onun Dünyadaki haklı yerinin belirmesi yolunda, temsilî bütün hüviyeti ile aldığını belirtti.

Kırım Tatar Meclis Başkanı Mustafa Cemil “Günsel’in Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC’nin Dünyada tanıtılmasında büyük hizmetleri oldu”…

Kırım Tatar Meclis Başkanı Mustafa Cemil de törende yaptığı konuşmada, Kırım Tatar Meclisi ile Yakın Doğu Üniversitesi  arasında imzalanmış protokol çerçevesinde her yıl onlarca öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim alması hakkında senato üyelerine bilgi vererek, Dr. Suat Günsel’in Yakın Doğu Üniversitesi ile tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünyada tanıtılmasında büyük hizmetleri olduğunu anlattı. Yapılan Törenin ardından Dr. Suat İ.Günsel onuruna kırım tatar muzikleri keman dinletisi sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kırım Tatar Meclisi arasında Protokol İmzalandı

Dr. Suat Günsel, Kırım ziyareti çerçevesinde Ukrayna’nın Kırım Bölgesinin Yalta ve Simferepol kentlerinde Eğitim ve Sağlık sektörü ile ilgili temaslarda bulundu. Temasları kapsamında Dr. Suat İ. Günsel, Kırım Tatar Meclisi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki bilimsel, teknik ve eğitimsel ilişkiler konularında bir protokol imzaladı.

Kırım Devlet Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar ile Tanıtım konularında işbirliği protokolü imzalandı

Dr. Suat İ. Günsel Krım’da bulunduğu süre içinde ayrıca, Kırım Devlet Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar ve Tanıtım konularında da bir işbirliği protokolü de imzaladı.