Kimliksizler Derneği temsilcileri bugün Rum Başkanlık Sarayı'nda Diplomatic Office of the President Mr. Doros Venezis ile görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıslı Türklerin çocuklarına vatandaşlık talebini ve yaşanan insani ve hukuki sorunları bir kez daha detaylı bir şekilde aktardı.

Kimliksizler Derneği Temsilcileri Rum Başkanlık Sarayı önünde yaptıkları açıklamada, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'e iletilmek üzere bir de mektup verdik” ifadelerini kullanarak, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketten sonra uygulamada hiçbir şeyin değişmediğini belirttiklerini söylediler.

Yetkililer ayrıca, “Kıbrıslı Türklerle iyi ilişkiler ve açılım getirmek konusunda samimiyseler, boş çıkan paketler yerine ‘Kıbrıslının çocuğu Kıbrıslıdır’ Anayasal ilkesini uygulamalarını önerdik” şeklinde konuştu.

Rum Başkanlık Sarayı önünde yapılan basın açıklaması şöyle:

“Değerli basın emekçileri ve duyarlı halkımız,

Bizler, karma evlilik/birliktelik denilen, bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup diğer tarafın başka bir ülke vatandaşı olduğu evliliklerden dolayı sistemli biçimde, ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz.

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir haberle, karma evlilik/birliktelik çocuklarına vatandaşlık verilmeye başlandığı hatta 14 kişiye verildiği duyuruldu. Bir süre önce de Sayın Nikos Hristodulidis Kıbrıslı Türklerle ilgili bir paket açıklamış ve bu paketin içeriğinde, karma evlilik mağdurlarının sorunlarına açılım getirileceği belirtilmişti. Tüm bunlar, örgütlenmemiz, eylemlerimiz ve haklarımızı gerek adada gerekse Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda daha yüksek sesle aramamız neticesinde, atmak zorunda kaldıkları adımlardı. Ancak yaptığımız araştırmalar ve başvurular neticesinde üzülerek söylüyoruz ki; henüz hiçbir açılım getirilmiş değildir ve karma evlilik çocukları, dün nasıl vatandaşlık alamıyorsa bugün de alamamaktadır.

Avrupa'da otomobil satışları düştü Avrupa'da otomobil satışları düştü

Bu vatandaşlığın Kıbrıslı Türkler için önemi, uluslararası geçerliliği olan bir kimlik ve pasaporta sahip olarak seyahat, eğitim, iş bulma gibi konularda imkan sağlamasıdır. Ayrıca aile bütünlüğü bakımından da anne, baba ve çocukların aynı vatandaşlık imkanlarına, örneğin aynı hava limanından seyahat etme şansına sahip olmasıdır.

Anayasa ve Yurttaşlık Yasası’na göre bir ebeveyni Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olan çocuk, doğal vatandaştır ve kimliğinin verilmesi gerekir. Avrupa Birliği normlarına göre yurttaşlar arasında ayrımcılık yapılamaz. Oysa 2007 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile mantık ve hukuk dışı kriterler belirlenmiş ve bunlar halen daha uygulanmaktadır. Bir ebeveyni yabancı olup anne-babası Kıbrıs’ta evlenen veya adada doğmuş olan çocuklara vatandaşlık verilmemektedir. Hatta bu gibi kişilerin başvuruları dahi alınmak istenmemektedir. ‘Paket’, ‘açılım’ ve benzeri söylemler tamamen manipülasyondur, uygulamada hiçbir şey değişmemiştir. Sayın Hristodulidis ve hükümeti, siyasi rant uğruna çocuklarımızın umutları ile oynamaktadır.

Çocuklarımızın geleceği bakımından çok hassas olduğumuz bir konuda, adım atar gibi görünüp gerçekte hiçbir açılım getirilmeyerek sabrımız zorlanmaktadır. Nerede doğacağına veya ebeveynlerinin nerede evleneceğine karar vermemiş olan çocuklarımız, Kıbrıs sorununun rehini olarak tutulmaktadır. Avrupa Birliği üyesi bir devlet, böyle ayrımcı, ırkçı ve hukuk dışı bir uygulamayı hâlâ devam ettirmektedir. Güya Kıbrıslı Türklerle iyi ilişkiler kurduğunu ve barıştan yana olduğunu iddia edenler dahil olmak üzere, kimse karma evlilik/birliktelik çocuklarının en temel insan haklarına sahip çıkmamaktadır.

Bir kez daha yineliyoruz ki bizler Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olan Kıbrıslı Türklerin evlatlarına yurttaşlık istiyoruz. Bu, çocuklarımızın en doğal ve temel hakkıdır. Bu haktan mahrum edilen gençlerimizin eğitim hakkı, ailesiyle seyahat ve serbest dolaşım hakkı ve yurt hakkı da gaspedilmekte, Kıbrıslı gençlerin, güzel adamızla aidiyet bağı zayıflamaktadır. Bu da günün sonunda ülkemizin geleceği ve tüm Kıbrıs halkları için bir kayıp olacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ‘Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.’ demektedir. Oysa Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrımcılığı yasaklayan bu maddeye aykırı davranarak Kıbrıslı Türk vatandaşlarının en temel insan haklarını ihlal etmektedir.

Kıbrıslı Türklerle iyi ilişkiler ve karma evlilik/birliktelik çocuklarının yaşadığı yurttaşlık mağduriyetini gidermek konusunda samimi iseler ve kriter arıyorlarsa bizim kendilerine bir teklifimiz var: İnsan hakları! Kendi çıkartmış oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı ve Yurttaşlık Yasası’nı, karma evlilik çocuklarına ayrımcılık yapmadan, eşit ve adil bir şekilde uygulasınlar, başka bir kritere ihtiyaç yoktur. Kıbrıslının çocuğu da Kıbrıslıdır!

Kimliksizler Derneği, 14 Mart 2024, Başkanlık Sarayı”