İyi idare yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

Öneri, özel ve tüzel kişileri kamu gücü ayrıcalıklarını kullanma yetkisine sahip idareye karşı korumayı ve ihmallere karşı başvurulabilecek hukuki yolları düzenlemeyi amaçlıyor

İyi idare yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

CTP-BG Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman’ın hazırladığı “İyi İdare Yasa Önerisi”, görüş ve önerilerin alınması için Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

 

“Özel kişileri kamu gücü ayrıcalıklarını kullanma yetkisine sahip idareye karşı korumak ve bu kişilerin idari işlem, eylem ve ihmallerine karşı başvurabilecekleri hukuki yolları düzenlemeyi” amaçlayan öneriyle ilgili görüş ve önerilerin, yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması gerekiyor.

 

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tavsiye kararıyla üye devletlerde uygulanan İyi İdare Yasası’nın KKTC’de de hukuk sistemine uyarlanarak, halkın iyi bir idareye sahip olmasının amaçlandığı belirtiliyor.

 

Önerinin genel gerekçesinde, “İyi bir idareye, idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı eylem ve işlemlere karşı kendisini koruyacak hukuki olanaklara ve hak arama özgürlüğünü kullanarak, ciddi sıkıntılarla karşılaşmaksızın idareye karşı dava açma hakkına sahip olmak modern demokratik hukuk devletinde yurttaşlarının en önemli haklarındandır” deniliyor.

 

KKTC’nin anayasaya göre demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir cumhuriyet olduğu belirtilen gerekçede, bunun için sadece yurttaşların seçme ve seçilme hakkının yeterli olmadığı; karar alma ve bu kararların uygulanmasının denetlenmesi süreçlerine etkili biçimde katılma hakkı tanınması gerektiği kaydediliyor.

 

İyi İdare Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, şunlar belirtiliyor:

 

“Hukukun üstünlüğüne saygı ilkesi ise ancak yurttaşların idareyi bu ilkeye saygı göstermeye zorlama olanaklarının yaratılması halinde hayata geçirilebilir.

 

Bu bağlamda idare, faaliyetlerini makul süre içerisinde yapmak, gerekçesiz işlem yapmamak, işlemlerinden yurttaşları en uygun yollarla haberdar etmek ve yurttaşlara işlemlere karşı hangi süreler içerisinde hangi makamlara başvurabileceklerini bildirmek yükümlülüğü altında olmalıdır.

 

Bunun yanında, yurttaşların idareye karşı dava açmalarını kolaylaştıran düzenlemelerin de yapılması, hak arama özgürlüğünün kullanılması ve idarenin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığının sağlanabilmesi açısından elzemdir.”

 

Önerinin genel gerekçesinde, bazı kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından da görülmeye başlandığı kaydedilerek, “Kamu hizmetinin doğası gereği bu hizmeti gören özel kişiler aynen kamu idareleri gibi kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanmaya başlamışlardır. Bu nedenle, kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanan özel kişileri de, bu ayrıcalıklardan yararlanarak yaptıkları davranışlar açısından, bu Yasa bağlamında kamu idaresinin sahip olduğu yükümlülük ve sorumluluklara tabi kılmak bu alanda günümüzde yaşanan gelişmelerin doğal bir sonucudur” deniliyor.

 

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, KKTC Avrupa Konseyi üyesi olmasa da Kıbrıs Türk halkının Avrupa standartlarında bir demokrasiye ve hukuk devletine sahip olma iradesini açıkça ortaya koyduğu vurgulanarak, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tavsiye kararının ekinde yer alan “İyi İdare Yasası”nın KKTC hukuk sistemine uyarlanarak, bu iradenin gereklerinden biri olan iyi bir idareye sahip olma hakkının kullanılabilir hale gelmesini sağlamayı amaçlandığı” vurgulanıyor.

 

 

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2013, 14:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER