Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Mal Zararlarına ilişkin Yükümlülükler Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tüzük kapsamında sigorta şirketlerinin; tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalar için 300 bin TL’ye kadar olan mal zararlarına ilişkin yükümlülükleri karşılamasını içeriyor.

SİGORTALILARIN KORONAVİRÜS DÖNEMİ BORÇLANMALARI

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Sosyal Güvenlik Kapsamında Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları İçin Koronavirüs Pandemi Süresi Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2’yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Kararnameye göre, uygulama 14 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki dönem için geçerli olacak.