KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal haklarının gündeme getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

9. Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali köy meydanında yapıldı 9. Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali köy meydanında yapıldı

Açıklamada, toplumsal olarak daha ileriye doğru hareket edebilme ve gelişim için hem sosyal hem de siyasal düzlemde, insan hakları, emek mücadelesi, ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın sağlanması ve korunmasının elzem olduğu kaydedildi.

Büro, Kıbrıs Türk toplumunun insan onuruna yaraşır, çağdaş ve laik bir düzende yaşaması için, kadın emeğinin sömürülmediği ve hiç kimsenin, dili, dini, etnik kökeni, cinsiyeti ve cinsel yönelimi dolayısı ile ayrımcılığa maruz kalmadığı bir yaşam için şunları talep etti:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin derhal çalışır hale getirilmesini, ‘Doğum izni’ yerine ‘ebeveyn izni’ için yasal düzenleme yapılmasını, Sosyal Güvenlik Yasası’nda olduğu gibi kamu görevlileri için de doğum izinlerinde 56 gün doğumdan önce 56 gün doğumdan sonra olacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını, Kamusal kreşlerin ve yaşlı bakımevlerinin açılmasını, Alo 183 ihbar hattının altyapısı kazandırılıp, vardiya sistemine geçilmesini ve İnsan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair derslerin müfredata eklenmesini talep ederiz.”