Ödül Muhtaroğlu: "Sahte diploma çorap söküğü gibi... Yeni isimler ortaya çıkacak” Ödül Muhtaroğlu: "Sahte diploma çorap söküğü gibi... Yeni isimler ortaya çıkacak”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporunu okuyan komite başkanı Emrah Yeşilırmak, hazırlanan tasarının, savcıların görevine son verilmesi, yolluk ücretleri ve ek tahsisat oranlarının düzenlenmesi gibi konuları içerdiği bilgisini verdi. Ardından “Hukuk Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulunca oybirliğiyle onaylandı.

KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ’NİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Genel kurulda daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu okuyan Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak, Öneri’nin KTHY’den kamu görevine geçen çalışanların haklarında düzenleme yapılmasını içerdiğini belirtti. İvediliği olmadığı için Öneri’nin üçüncü görüşmesinin gelecek birleşimde yapılacağı kaydedildi.