Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Yeni hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarı, var olan yasadaki eksiklikleri ve aksayan yönleri kaldırmayı; mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamayı, şehir içindeki gürültüyü önlemeyi, trafik tıkanıklığını azaltmayı ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmayı, üretimi teşvik etmeyi ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulmasını ve idamesini sağlamayı amaçlıyor.

Tasarının genel gerekçesinde tasarının “sanayi alanında mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kirlama işlemerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları yasaya ilişkin yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini kapsayan ayrıca yürürlükte olan Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın yıllar içindeki uygulamalarına bakılarak eksik olan ve aksayan yönlerini ortadan kaldırmayı” amaçladığı kaydedildi.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabileceği duyuruldu.

TAK/BRT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER