Muhaceret affı yürürlüğe girdi

Muhaceret affı yürürlüğe girdi

MUHACERET AFFI BAŞLADI

Bir çok sebepten ötürü cezaya düşmüş olan “öğrenci, işçi ve ikamet izinliler” bunların yanı sıra ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı ekonomik çarkların çalışamaz hale gelmesi, buna bağlı olarak aile bütünlüğünün bozulması, kaçak iş gücünün önüne geçilememesi, 2019 yılından itibaren Dünya’da ve ülkemizde yaşanan Corona Virüs (Covid - 19) salgın hastalığının yarattığı sıkıntılarla idari kuruluşların ve iş yerlerinin kapalı olması, izin işlemlerinde aksaklıklara sebebiyet vermiştir. Bu sıkıntıların aşılması için Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası yeniden düzenmiş olup, Cumhuriyet Meclis’inden onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Buna mukabil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunmaları sebebiyle cezaya düşmüş yabancılara af öngören “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazetede yayımlandığı 3 Kasım 2021 tarihinden itibaren, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 90 gün süre ile yürürlükte kalacaktır.

I- AFTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ;

a- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte kendisine verilen İkamet, Çalışma, İş Kurma ve öğrenci İzni bitmiş olmasına rağmen ülkeden ayrılmayan kişiler,

b- Turist Vizesi ile giriş yapıp süresi 1 Ocak 2020’den sonra dolduğu halde ülkeden çıkış yapmayan kişiler,

c- İzinsiz İkamet ve Çalışmadan dolayı haklarında İhraç Kararı alınıp ihraçları gerçekleşmeyen kişiler,

d- Yürürlükteki Aftan faydalanan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları,

e- 39/2019 Çalışma Affında harcını ödeyip işlemlerini tamamlayamayan kişiler,

f- 39/2019 Çalışma Affında harcını ödeyip işlemlerini tamamlayamayan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları,

g- Yurt dışında bulunan ve KKTC’de Çalışma İzni, İkamet İzni, İş kurma İzni bitip cezalı çıkış yapıp ülkeye giriş engeli konan kişiler,

h- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen Üniversite Öğrencileri,

i- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen KKTC Vatandaşı ile evli olan kişiler,

j- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen, İkamet İzni, Öğrenci, Çalışma, İş Yapma ve İş Kurma İzinli Kişilerin Eşleri,

k- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen, İkamet İzni, Öğrenci, Çalışma, İş Yapma ve İş Kurma İzinli Kişilerin 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları,

l- Yurt dışında olup Turist Vizesi ile 1 Ocak 2020’den sonra Cezaya düşen kişiler,

m- Çalışma izinsiz çalışması veya izinsiz olarak ikamet etmesi sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edilen ve Yurt dışında bulunan Yabancı uyruklu kişiler Yasa’da belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde aftan yararlanabilecektir.

II- AFTAN NASIL YARARLANABİLİRİM?

A- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE BULUNANLAR:

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi https://permissions.gov.ct.tr/amnesty2021/login adresine girerek online olarak bir asgari ücret ödeyerek muhaceret affından faydalanabilecektir.

a- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte kendisine verilen İkamet, Çalışma, İş Yapma, İş Kurma ve öğrenci İzni bitmiş olmasına rağmen ülkeden ayrılmayan kişiler; online başvuru yaptıktan sonra Muhaceret Dairesi Onay tarihten itibaren 10 gün içinde bir asgari ücret ödemek şartı ile,

b- Turist Vizesi ile giriş yapıp süresi dolduğu halde ülkeden çıkış yapmayan kişiler; online başvuru yaptıktan sonra Muhaceret Dairesi Onay tarihten itibaren 10 gün içinde bir asgari ücret ödemek şartı ile, (1 Ocak 2020 tarihinden önce turist vizesi dolanlar bu haktan faydalanamazlar).

c- İzinsiz İkamet ve Çalışmadan dolayı haklarında İhraç Kararı alınıp ihraçları gerçekleşmeyen kişiler; online başvuru yaptıktan sonra Muhaceret Dairesi Onay tarihten itibaren 10 gün içinde bir asgari ücret ödemek şartı ile, (1 Ocak 2020 tarihinden önce turist vizesi dolanlar bu haktan faydalanamazlar).

d- Yürürlükteki Aftan faydalanan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları; Cezalı kişilerin eşlerinin aftan faydalanmasından sonra 60 gün içerisinde Muhaceret Dairesine başvuru yaparak, (Ceza ödemeden muaf tutulacaklardır)

e- 39/2019 Çalışma Affında harcını ödeyip işlemlerini tamamlayamayan kişiler; 2019 Çalışma Affı harcını ödediğini ispatlayan belge ile Çalışma Dairesine başvurarak işlemlerini tamamlayacaklardır. (Ceza ödemeden muaf tutulacaklardır).

f- 39/2019 Çalışma Affındaki gerekli işlemleri tamamlayan harcını ödeyip işlemlerini tamamlayamayan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları; 2019 Çalışma Affındaki gerekli işlemleri tamamlayan kişiyle olan aile bağını ispatlayan belge ile Muhaceret Dairesine başvuru yapılarak, (Ceza ödemeden muaf tutulacaklardır).

B- YURT DIŞINDA BULUNANLAR

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yaparak ve giriş yaparken yürürlükteki bir asgari ücret (4,970.TL) tutarındaki para cezasını ödeyerek muhaceret affından faydalanabilecektir.

a- Yurt dışında bulunan ve KKTC’de Çalışma İzni, İkamet İzni, İş Yapma, İş kurma İzni bitip cezalı çıkış yapıp ülkeye giriş engeli konan kişiler; Kişi gelmeden işvereni tarafından Çalışma Dairesine ön izin başvurusu yapılması kaydı ile ülkeye girişlerinde bir asgari ücret ödeyerek,

b- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen Üniversite Öğrencileri; ülkeye girişlerinde öğrenci kabul belgesi ve ara verenler için öğrenci belgesi olması şartı ile bir asgari ücret ödeyerek,

c- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen KKTC Vatandaşı ile evli olan kişiler; ülkeye girişlerinde evli olduklarını kanıtlayıcı belge ve bir asgari ücret ödeyerek,

d- Yurt dışında olup cezalı duruma düşen, İkamet İzni, Öğrenci, Çalışma, İş Yapma ve İş Kurma İzinli Kişilerin Eşleri; ülkeye girişlerinde evli olduklarını kanıtlayıcı belge ve bir asgari ücret ödeyerek,

e- Yurt Dışında olup cezalı duruma düşen, İkamet İzni, Öğrenci, Çalışma, İş Yapma ve İş Kurma İzinli Kişilerin 25 yaşından küçük bekar çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukların; ülkeye girişlerinde engelli olduğunu ve kişinin çocuğu olduklarını kanıtlayıcı belge ve bir asgari ücret ödeyerek,

f- Yurt Dışında olup Turist Vizesi ile Cezaya düşen kişiler; Kişi gelmeden işvereni tarafından Çalışma Dairesine ön izin başvurusu yapılması kaydı ile ülkeye girişlerinde bir asgari ücret ödeyerek, (1 Ocak 2020 tarihinden önce turist vizesi dolan ve yurt dışına çıkanlar bu haktan faydalanamazlar).

g- Çalışma izinsiz çalışması veya izinsiz olarak ikamet etmesi sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edilen ve Yurt Dışında bulunan Yabancı uyruklu kişiler; KKTC Yurt dışı konsolosluklarına veya temsilciliklerine başvuru yapmaları, adli sicil kaydı veya sabıka kaydı, ön izin şartı ve Muhaceret Dairesi’nin gerekli incelemeyi yapıp, onay vermesinden sonra ülkeye girişlerinde bir asgari ücret ödeyerek,

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 15:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER