Dizdarlı: Söz konusu kararın görüşülmesi mevsimsizdir!

Dizdarlı: Söz konusu kararın görüşülmesi mevsimsizdir!

Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ve Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman’dan emekli olan Emine Dizdarlı, sosyal medya hesabından, yargının bağımsızlığına vurguladı. Dizdarlı “Yargı süreci devam ederken ve/veya Sayın Meryem Özkurt aleyhindeki karar kesinleşmeden (istinaf başvurusu neticelenmeden veya istinaf süresi dolmadan) Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi söz konusu mahkeme kararını görüşemez ve/veya söz konusu kararı görüşmesi mevsimsizdir.” ifadelerini kullandı.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

K.K.T.C. Anayasası’nın 136’ncı maddesi tahtında Yargıçlar, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, yasaya ve hukukuka uygun olarak vicdani kararlarına göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Cumhuriyet Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir demeçte bulunulamaz. Yasama ve Yürütme Organları ile Devlet Yönetimi makamları, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.

Dolayısıyla, yargı süreci devam ederken ve/veya Sayın Meryem Özkurt aleyhindeki karar kesinleşmeden (istinaf başvurusu neticelenmeden veya istinaf süresi dolmadan) Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi söz konusu mahkeme kararını görüşemez ve/veya söz konusu kararı görüşmesi mevsimsizdir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER