Beyarmudu’nda halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Beyarmudu’nda halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Beyarmudu Belediyesi, içerisinde Beyarmudu köyünün büyük bir kısmının da yer aldığı “Hükümran Üs Bölgeleri”ni (HÜB) kapsayan politika beyanı hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla Salı akşamı toplantı yaptı

Belediye, beyanın hazırlanmasında ve oluşturulmasında aktif rol alamayan ve Yunanca olan içeriği ise yayımlandıktan sonra öğrenen halkın bu konudaki endişelerini gidermek ve gerekli mücadeleyi vermek adına bir komite oluşturduğunu açıkladı.

Beyarmudu Belediyesi, “Hükümran Üs Bölgeleri”ni kapsayan politika beyanı hakkında yazılı açıklama yaparak, 2015 yılında başlayan Hükümran Üs Bölgeleri Yönetimi Politika Beyanı hazırlama sürecinde Beyarmudu halkının aktif rol almadığını ve 16 Mayıs 2022 yayımlanan beyanın içeriğini ancak yayımlandıktan sonra öğrenebildiğini belirtti.

Beyarmudu Belediyesi, HÜB Yönetimi politika beyanına karşı itirazların 15 Eylül 2022 tarihine kadar sunulabileceğinin belirlenmiş olduğuna işaret ederek, İngilizce hazırlanan HÜB Yönetimi Politika Beyanı raporunu ve haritalarını anlayamayacak bölge insanının neye itiraz edeceğini bilemeyeceğini vurguladı. Belediye ayrıca, politika beyanına itirazların sadece Yunanca dilinde yapılabilmesinin halkın tedirginliğini “kat ve kat artırmakta” olduğunu kaydetti.

“Beyarmudu Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi, belirtilen şekilde kurgulanan itiraz sürecini yeterli görmemektedir” diyen Beyarmudu Belediyesi, Politika Beyanı raporu ve haritalarının Türkçeye çevrilmesini ve hükümlerinin ve planlama bölgelerinin halka açık bir toplantı düzenlenerek sunulmasını talep ettiklerini, böylece halkın ve diğer ilgili paydaşların daha aktif bir katılımının sağlanabileceğini belirtti.

-“Beyarmudu İmar Planı, tüm harita ve dokümanları ile Egemen Üs Bölgeleri ile paylaşıldı”

Açıklamada, İngiliz Üs Yönetimi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ortaklığında, Hükümran Üs Bölgelerini (HÜB) kapsayan politika beyanının 16 Mayıs 2022 tarihinde yayımlandığını belirtilerek, Beyarmudu köyünün büyük bir kısmının Hükümran Üs Bölgeleri içerisinde yer almakta olduğuna işaret edildi.

2015 yılında Hükümran Üs Bölgelerinde imar planı çalışmalarının başlaması ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in Beyarmudu yerleşim sınırları içerisine giren Hükümran Üs Bölgesinin Şehir Planlama Dairesi tarafından planlanmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, “Şehir Planlama Dairesi’nin Beyarmudu belediye hudutları içerisine giren tüm yerleşimlerin (Beyarmudu, Güvercinlik, Türkmenköy, Çayönü, İncirli, Köprülü) ve Beyarmudu yerleşimine giren Hükümran Üs Bölgesinin birlikte ele alındığı bütüncül bir plan üretmek için çalışmış ve katılımcı, şeffaf bir anlayış ile 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Beyarmudu İmar Planı’nı hazırlamış olduğu” kaydedildi.

“Beyarmudu İmar Planında sadece Kuzey Kıbrıs ile değil, olası bir çözüm halinde planlama alanının Hükümran Üs Bölgesi ve Güney Kıbrıs ile sosyal ve fiziksel açıdan birlikte çalışabilmesini sağlamaya yönelik kararlar üretildiğine” işaret edilen açıklamada, Beyarmudu İmar Planının, Ocak 2020 tarihinde tüm harita ve dokümanları ile birlikte Hükümran Üs Bölgeleri Dikelya Kaymakamlığına Beyarmudu Belediyesi tarafından teslim edildiği de kaydedildi.

-“HÜB Yönetimi Politika Beyanı hazırlama sürecinde Şehir Planlama Dairesi sadece iki toplantıya çağrıldı”

2015 yılında başlayan Hükümran Üs Bölgeleri Yönetimi Politika Beyanı hazırlama sürecinde bugüne karar Şehir Planlama Dairesinin sadece 17 Eylül 2015 ve 23 Mart 2016 tarihlerinde Hükümran Üs Bölgesinde düzenlenen iki toplantıya çağrıldığı, son toplantılara davet edilmediği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İlk toplantı, söz konusu alanda yürütülen planlama çalışması ile ilgili Pile ve Beyarmudu yetkililerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmişti. İkinci toplantı ise Şehir Planlama Dairesi tarafından 1 Aralık 2015 tarihinde hazırlanıp Beyarmudu Belediyesi aracılığıyla İngiliz Üsleri Dikelya Bölge Ofisine aktarılan Beyarmudu yerleşimine giren Üsler Bölgesi taslak plan çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacı ile yapılmıştı. Yapılan bu son toplantıdan sonra Şehir Planlama Dairesi bir daha toplantıya davet edilmemiştir.”

-“Beyarmudu Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi, belirtilen şekilde kurgulanan itiraz sürecini yeterli görmemektedir”

Beyarmudu Belediyesi, HÜB Yönetimi Politika beyanı hükümlerine veya planlama bölgelerine (veya her ikisine) karşı ilgili makamlar tarafından değerlendirmek üzere 15 Eylül 2022 tarihine kadar itiraz sunma süreci belirlendiğine işaret etti, ancak Belediyenin ve Şehir Planlama Dairesinin bu itiraz sürecini yeterli görmediğini belirtti. Açıklamada itiraz sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

“İtiraz süreci sadece çevrimiçi platform aracılığıyla elektronik olarak yapılacak şekilde düzenlenmiştir. Yunanca hazırlan bu programa Yunanca bilmeyen kullanıcılar için yerel HÜB (Hükümran Üs Bölgeleri) Bölge Ofisinden veya Kıbrıs Cumhuriyeti Şehir Planlama ve İskân Dairesinden yardım isteyebilecekleri belirtilmiştir. Beyarmudu Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi, belirtilen şekilde kurgulanan itiraz sürecini yeterli görmemektedir.”

-“HÜB Politika Beyanı raporu ve haritalarının Türkçeye çevrilmesini ve hükümlerinin ve planlama bölgelerinin halka açık bir toplantı düzenlenerek sunulmasını talep ediyoruz”

Şehir Planlama Dairesinin, bir bölgede plan tasarısı hazırladığı zaman tasarının genel vizyon, hedef ve stratejilerini bölgede yaşayan insanların, ilgili kurum kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımına açık toplantılar düzenleyerek sunduğuna, söz konusu sunuş sonrası halkın, sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşların yazılı görüşlerini topladığına işaret eden Beyamudu Belediyesi, “İngilizce hazırlanan Hükümran Üs Bölgeleri Yönetimi Politika Beyanı raporunu ve haritalarını anlayamayacak bölge insanı neye itiraz edeceğini bilemeyecektir. Beyarmudu Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi, Politika Beyanı raporu ve haritalarının Türkçeye çevrilmesini ve hükümlerinin ve planlama bölgelerinin halka açık bir toplantı düzenlenerek sunulmasını talep etmektedir. Böylece halktan ve diğer çıkar gruplarından daha aktif bir katılım sağlanabilir” ifadelerinde bulundu. 

-“HÜB Yönetimi Politika Beyanında; Şehir Planlama Dairesinin görüşleri ve Beyarmudu İmar Planı ile uyuşmayan bazı kararlar var”

Ayrıca Beyarmudu Belediyesi, HÜB Yönetimi Politika Beyanında; gerek 1 Aralık 2015 tarihinde Şehir Planlama Dairesinin hazırlayıp sunduğu görüşler ile gerekse 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanan Beyarmudu İmar Planı ile uyuşmayan bazı farklı kararlar olduğuna da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Beyarmudu İmar Planı sürdürülebilir ve bütüncül bir planlama yaklaşımı göz önünde bulundurularak, halkın ve Beyarmudu Belediyesi’nin onayını alarak yürürlüğe girmiştir. Beyarmudu halkı Hükümran Üs Bölgesi Politika Beyanının hazırlanmasında ve oluşturulmasında hiçbir aktif rol alamamış ve yayımlanan beyanın içeriğini ancak yayımlandıktan sonra öğrenebilmiştir. Ayrıca bahse konu politika beyanının Türkçe dilinde olmaması, hatta itirazların sadece Yunanca dilinde yapılabilmesi halkın tedirginliğini kat ve kat artırmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı Beyarmudu halkını bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısı 7 Haziran 2022 tarihinde Beyarmudu köy meydanında gerçekleştirildi. Ayrıca halkımız bu konuda gerekli mücadeleyi vermek ve endişelerini duyurabilmek adına bir komite oluşturmuş oldu.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER