“Bakanlar Kurulu kararları birbiri ile çelişkili”

“Bakanlar Kurulu kararları birbiri ile çelişkili”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Çevre Platformu’nun Ambelia Ormanı olarak bilinen Ötüken köyünde kain Pafta /Harita XXIV/10 Parsel 89’un yetki aşımı veya usulsüzlük yapılarak kiralandığı iddiasıyla soruşturma başvurusu üzerine rapor hazırladı.

Dizdarlı, hazırladığı raporda, devlet eliyle veya kamu görevlilerinin işlem veya eylemleri neticesinde meydana gelen ve ormanın bir kısmının yok olmasına sebep olan veya hatalar zinciri sonucunda 1918 yılından itibaren orman olarak kayıtlı bulunan Ambelia Ormanı’nın bir kısmının amaç dışı ve yetkisiz bir şekilde kiralandığını tespit ettiklerini açıkladı.

“Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarından başlayarak, Parsel 89’un veya Parsel 89/1/2’nin kiralanması veya rezerv arazi olarak ayrılması, kira koçanı verilmesi ve sonraki tüm işlem ve eylemlerin devam etmiş olması usulsüzdür ve/veya hükümsüzdür. Bu nedenle de KKTC Anayasası’nın ilgili hükümlerine aykırıdır” ifadelerini kullanan Dizdarlı, tüm bu hususların soruşturulması için konunun Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ve görevi kötüye kullanma suçunun oluşup oluşmayacağının saptanması gerektiğini kaydetti.

“HİÇBİR ŞEKİLDE KİRALANAMAZ”

Dizdarlı, bahsedilen alana ilişkin bugüne kadar alınan kararlar ve eylemler hakkında da bilgi vererek, İskele Ötüken’de kain ormanın,  KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesi tahtında ve 23 Kasım 1983 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “kamu yararı” açısından devletin kontrolünde kalması gereken orman sahaları arasında yer aldığını ve bu nedenle de hiçbir şekilde kiralamayacağını bildirdi.

“BAKANLAR KURULU KARARLARI BİRBİRİ İLE ÇELİŞKİLİ”

Süreç içerisinde alınan Bakanlar Kurulu kararlarının tümünün birbiri ile çelişkili, tutarsız ve ciddi sakatlıklar ve/veya eksiklikler içerdiğinin açıkça görüldüğü aktaran Dizdarlı, şu ifadeleri kullandı:

“25 Kasım 1983 yılında koruma kapsamı altına alınan Parsel 89 ormanına ilişkin karar hiçbir şekilde Bakanlar Kurulu tarafından tadil edilmemiştir ve/veya Parsel 89 kısmen kapsam veya koruma dışına alınmamıştır.  Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi 18 Mayıs 2013 tarihinde DMG Yatırım ŞTİ. LTD. ile Kira Sözleşmenin imzalandığı tarihte Parsel 89/1/2 yoktu ve/veya ilgili tarihte mezkûr kira sözleşmesi olmayan bir taşınmaz mal için yapılmıştır. Buna rağmen kira sözleşmesi hazırlanırken ve imzalanırken sanki Parsel 89/1/2 varmış gibi gösterilerek işlem yapılmıştır. Ortada ifraz edilmiş bir orman yokken Parsel 89’un yanında Parsel 89/1/2 varmış gibi göstererek işleme tabi tutulmuştur ve kimsenin fark etmemesini sağlanmaya çalışılmıştır.”

Dizdarlı, başvuru konusu şikâyetten kamu kaynaklarının verimli bir biçimde ve/veya usulüne uygun bir biçimde kullanılmadığının açıkça görüldüğünü ifade etti ve devletin ve/veya kamu görevlilerinin, görevlerini gereklerine aykırı hareket ederek veya görevlerini usulüne uygun yapmakta ihmal veya kusur göstererek kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız menfaat sağlayan kişilerin suç işlemiş olduğunu kaydetti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER