ADMİE yetkililerinin dünkü temaslarında Güney Kıbrıs’ın “Great Sea Interconnector” projesine katılımının hayata geçirilmesiyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasını istediğini yazan Alithia gazetesi, ADMİE heyetinin aralarında Maliye Bakanı Makis Keravnos’un da bulunduğu hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu belirtti.

ADMİE heyetinin Keravnos’u projenin inşa süreciyle ilgili olarak bilgilendirdiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın projeye hisseli katılımıyla ilgili takvimin de gündeme getirildiğini belirtti.

Marketten yiyecek çalan 20 yaşındaki genç tutuklandı Marketten yiyecek çalan 20 yaşındaki genç tutuklandı

Habrde, ADMİE yetkililerinin Rum Yönetiminin projeye 100 milyon Euro’ya kadar olan bir miktarla katılmasını ve Bakanlar Kurulu kararının hayata geçirilmesiyle ilgili prosedürlerin hızlandırılmasını istediğini kaydedildi.  Gazete ayrıca, ADMİE’nin hali hazırda proje için 150 milyon Euro’dan fazla para harcadığını,  Maliye Bakanı Keravnos’a projenin devamı için Rum Yönetiminin de projeye katılması beklentisi içerisinde olduklarını söylediğini yazdı.

ADMİE’nin Keravnos’u Avrupa Yatırım Bankasıyla kredi anlaşması yapılmasının hızlandırılması için ortak hareket edilmesinin kararlaştırıldığı konusunda bilgilendirdiği de kaydedildi.  Gazete, görüşmede projenin Rum tüketiciler açısından yararlarının yanı sıra, elektrik bağlantısının yenilenebilir enerji kaynaklarının Güney Kıbrıs’ta daha da fazla gelişmesini teşvik edeceği konusuna vurgu yapıldığını da bildirdi. 

Haberde, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı'nın yanı sıra İsrail Enerji Kurulu ile telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede İsrail hükümetinin projeye desteğinin teyit edildiğine de değinildi. Gazete, ADMİE yönetiminin Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki elektrik bağlantısı kısmıyla ilgili maliyet-fayda analizi (CBA) hazırlanması konusunu da ortaya koyduğunu belirtti.

Haberde, önümüzdeki dönemde ve muhtemelen Nisan ayında bir görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldığını ve bunu maliyet-fayda araştırmasının yapılmasının izleyeceğini ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde ADMİE yetkililerinin Güney Kıbrıs'ın yanı sıra İsrail’de de temaslarda bulunduğunu ekledi.