Gazimağusa Belediyesi ile Management Center işbirliğinde Gazimağusa için hazırlanan, 2013-2015 yıllarını kapsayan Bölgesel Stratejik Gelişim Planı kamuoyuna açıklandı


Kayalp: Bu vizyon Gazimağusa Belediyesi’nin bundan sonraki bütün etkinliklerinde temel yol göstericimiz olarak hep önümüzde duracak”

 “Planı bölgesi ve deniziyle bütünleşmiş bir kent yaratma hedefine biraz daha yaklaşmak için sonuçlandıracağız”

 

“Gazimağusa Belediyesi’nin istihdam edilebilecek personel sayısı 700 dolayında olmasına karşın, şu an toplam 287 personelle çalışmalarımızı basarıyla yürütüyoruz”

 

“Lefkoşa Belediyesi bugünkü yapısıyla sürdürülebilir değildir. Başkan ben olsam istifa ederdim”

 

Gazimağusa Belediyesi ile Management Center işbirliğinde Gazimağusa için hazırlanan, 2013-2015 yıllarını kapsayan Bölgesel Stratejik Gelişim Planı kamuoyuna açıklandı. Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, “Daha çağdaş bir Gazimağusa’dan ve daha güçlü bir Gazimağusa Belediyesi’nden söz edeceğimizin şimdiden sözünü veriyoruz” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, bazı belediye meclis üyeleri ve Management Center yetkililerinin katılımıyla Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen basın toplantısında, Gazimağusa Belediyesi  2013-2015 Bölgesel Stratejik Gelişim Planı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi, ayrıca  Gazimağusa kentinin tanıtımını öngören  2 CD de basına dağıtıldı.

Management Center Direktörü Bülent Kanol toplantının başında Gazimağusa Belediyesi  2013-2015 Bölgesel Stratejik Gelişim Planı’nın hazırlanması süreciyle ilgili bilgiler aktardı. Ardından ise Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, planın detayları ve belediyenin vizyonu konusunda değerlendirmelerde bulundu.

 

Kanol

Management Center Direktörü Bülent Kanol yaptığı konuşmada, Stratejik Gelişim Planlarının önemine işaret ederek “Gelişim planları çağdaş ülkelerde belediyenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Gazimağusa’da önümüzdeki 3 yılın haritasının belediye yönetimi, belediye çalışanları ve halkın katılımıyla hazırlandığına işaret eden Kanol, bu çerçevede Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ve tüm yöneticilerini kutlamak istediğini söyledi.

Çalışmanın başlangıcında 600 kişi ile  “belediyenin hizmetleri ve belediyeden beklentilerini” içeren  bir anket gerçekleştirdiklerini ifade eden Kanol,  bu anket sonucunda ortaya çıkan 7 tane başlık çerçevesinde organize olarak planın hazırlandığını belirtti.

 

Oktay Kayalp

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ise, göreve geldikleri 1994’ten 2000 yılına kadar    belediyenin geriye dönük borçlarını kapatarak, mali ve idari olarak kendi ayakları üzerinde duran  bir belediye yarattıklarını söyledi.

2000’den sonra atılım dönemine girdiklerini ve bir çok ilklere imza atarak bir çok belediyeye örnek olduklarını vurgulayan Kayalp, 1994 yılında  %106 olan personel gelirlerini aşağıya çekerek 7 yıldır %50’nin altında tutmayı başardıklarını söyledi.

Kayalp göreve geldikleri dönemde %3’lerde olan yatırın oranını ise % 30’lara çekerek bu alanda da ciddi bir atılım gerçekleştirdiklerini vurguladı.  Kayalp Avrupa Birliği ve TC’den aldıkları yardımlarla yaptıkları yatırımların bunlara dahil olmadığını söyledi.

 

Toplam 287 personel

“Daha çok yatırım, daha çok tesis ve daha mutlu bir yaşamı bizler Gazimağusa Belediyesi’nin gerçekleştirmek zorunda olduğu yükümlülük olarak görüyoruz. Bunun yerine gelebilmesi için sarsılmaz bir mali disiplin şarttır. Hem gelirlerin, hem de giderlerin gerçekçi bir yaklaşımla kontrol edilmesi olmazsa olmazdır”  diyen Kayalp, yasal olarak Gazimağusa Belediyesi’nde istihdam edilebilecek personel sayısı 700 dolayında olmasına karşın şu anda 59 kadrolu memur ve 228 kadrolu işçi olmak üzere toplam 287 personelle çalışmalarını başarıyla yürütmekte olduklarının altını çizdi.

 

 “3 yıllık vizyonumuzu açıklıyoruz”

Yıllık çalışma programlarını, olanakları seferber ederek eksiksiz olarak uygulayabilmek için azami gayret sarf ederken, dinamik bir kurum olan Gazimağusa Belediyesi olarak, çalışmalarını günün gerektirdiği koşullara uyarlayarak kesintisiz olarak sürdürmekte olduklarını anlatan Kayalp, “Sürekli gelişen Gazimağusa’nın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, bütçe olanaklarımızı verimli kullanmakta ve halkımızın yaşam kalitesini artıran çalışmalarımızı peş peşe yaşama geçirmekteyiz. Bugün ilk kez, çok daha farklı bir yaklaşımla, Gazimağusa için hazırladığımız Stratejik Gelişim Planı ile kamuoyuna yine taahhütte bulunuyoruz. Ancak, bu kez, bir yıllık bir program değil, çok daha bütünlüklü ve 2013,2014 ve 2015 yıllarını kapsayan üç yıllık bir planla geleceğe dair Vizyonumuzu açıklıyoruz” dedi.

 

 “En büyük itici gücümüz olacaktır”

Uzun ama son derece yaratıcı ve keyifli bir çalışmanın ürünü olarak hazırladıklarını Gazimağusa Belediyesi Stratejik Gelişim Planı’nın  kentte yaşayan bütün kesimlerin katılımıyla hazırlandığını;  sivil toplum örgütlerinden temsilciler yanında bireylerin ve hatta Gazimağusa nüfusunun %30’undan fazlasını oluşturan öğrencilerin de katılım gösterdiği çalışma sonucunda, yeni bir vizyon oluşturduklarını vurgulayan Kayalp, “Bu vizyon, Gazimağusa Belediyesi’nin bundan sonraki bütün etkinliklerinde temel yol göstericimiz olarak hep önümüzde duracak. Ele alacağımız her konuyu Planlı gelişen, altyapı gereksinimleri giderilmiş, sosyal belediyeciliği kendine rehber edinmiş ve katılımcılığa açık bir belediyenin hizmet verdiği, bölgesi ve deniziyle bütünleşmiş bir kent yaratma hedefine biraz daha yaklaşmak için sonuçlandıracağız. Bu vizyonun bütün Gazimağusalılar tarafından benimsenmesi, hedeflediğimiz noktaya ulaşmada en büyük itici gücümüz olacaktır” şeklinde konuştu.

Çağdaş yerel yönetim stratejilerinden ve standartlarından yararlanarak yıllardır yürüttükleri çalışmalarında, Gazimağusa’yı geleceğe taşıyacak projeler ve günlük yaşamı sürekli kolaylaştıracak önlemler üzerinde durmakta olduklarına da işaret eden Gazimağusa Belediye Başkanı Kayalp, bir yandan kenti dünyaya açacak girişimlerde bulunurken, bir yandan da elde ettikleri dış yardımlarla çok büyük altyapı projelerine imza atarak, Gazimağusa’yı dünya standartlarına biraz daha yaklaştırmakta olduklarına dikkati çekti.

 

 “Ülkemizin en güvenli belediyesi”

 
“Gazimağusa Belediyesi, çok uzun yıllardır ülkemizin en güvenli belediyesi durumundadır. Doğru planlama ve akılcı yönetim nedeniyle hem çalışanlarımıza, hem de mal ve hizmet alımı yaptığımız çözüm ortaklarımıza karşı mali ya da idari herhangi bir yükümlülüğümüzde en küçük bir gecikme dahi yoktur. Takvime bağlı günlük cari giderlerimiz ve devam eden proje yatırımlarımız dışında hiçbir borcumuz yoktur” diyen Kayalp,  “Devlete karşı yükümlülüklerimiz günü gününe yerine getirilmektedir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na karşı olan mali yükümlülüğümüzü de yine karşılıklı mutabık kaldığımız plan doğrultusunda eksiksiz yerine getirmekteyiz” şeklinde konuştu.

 

AB ve Türkiye’den sağlanan katkılar

 

Avrupa Birliği’nden ve Türkiye Cumhuriyeti’nden sağladıkları katkılarla da önemli projelere imza atmakta olduklarını, bu çerçevede Gazimağusa’nın içme suyu şebekesinin tamamı yenilenerek dünyanın gelişmiş ülkelerinde bulunan standarda ulaştığını ifade eden Kayalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“100 yılın projesi olarak nitelediğimiz kanalizasyon projemiz, bazı beklenen sıkıntılar yaşamasına karşın adım adım ilerlemektedir. Altyapı projelerimiz yanında sosyal projelerimiz, çevre ve üst yapıya dair projelerimiz ve Gazimağusa Belediyesi’nin iç organizasyonunu yeniden düzenleyecek çalışmalarımız son derece olumlu sonuçlar doğurarak devam etmektedir. Gazimağusa Belediyesi çok yakın bir gelecekte ISO Kalite Yönetim Sistemine dahil olarak yoluna devam edecektir.”

 

 “Gazimağusa amiral gemisi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde Gazimağusa Belediyesi’nin  yerel yönetimlerde artık “trend belirleyici” olarak değer bulmakta olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin başarılı yönetim örnekleri arasında ilk sıralarda gösterilmekte olduğunu da vurgulayan Kayalp,  Gazimağusa Belediyesi’nin yerel yönetimlerde “Amiral Gemisi” görevi yapmakta olduğunu kaydetti.

Kayalp, “Bu niteliklerin kazanılmasında benimle birlikte görev yapan Gazimağusa Belediyesi’nin her düzeydeki çalışanının çok büyük emeği vardır. Ancak 1994 yılından beridir birlikte görev yaptığım ve Gazimağusa’nın bir dönemine imzamızı attığımız Belediye Meclis üyelerinin de çok değerli katkıları vardır. Fakat yarattığımız değerin esas sahibi yıllardır Gazimağusa Belediyesi’ne sahip çıkan, desteğini esirgemeyen ve bizlere güvenerek kentini emanet eden Gazimağusalılardır” dedi.

 

 “Daha çağdaş bir Gazimağusa daha güçlü bir Gazimağusa Belediyesi”

 

“Yerel hizmetlerin sadece çöp toplamak, su akıtmak ve haşere ile mücadeleden ibaret olmadığı bugün artık genel kabul görmektedir. Ancak anlayışın bugünkü gibi olmasını sağlayan pek çok farklı hizmet alanının öncülüğünü hep Gazimağusa Belediyesi yapmıştır” diyen Kayalp,  kendileri öncülüğünde ilk kez düzenlenen ve  zaman zaman da biraz da hayretle karşılanan pek çok etkinliğin bugün belediyeler için “olmazsa olmaz” halini aldığına işaret etti.

Bu durumun Gazimağusa Belediyesi’ni “öncü” bir kurum haline getirdiğini ve kendilerini fazlasıyla gururlandırmakta olduğunu vurgulayan Kayalp konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu gururu, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde ve Türkiye’de bugün artık zorunlu hale gelmiş bulunan stratejik plan ile daha da büyütmek için ilk adımı attık. Basınımızın ve halkımızın hem katılımına, hem de denetimine açık olan bu süreçte, bizler yine zaman zaman ara değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Ama her karşılaşmamızda, daha çağdaş bir Gazimağusa’dan ve daha güçlü bir Gazimağusa Belediyesi’nden söz edeceğimizin şimdiden sözünü veriyoruz.”

 

Sorular

 

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, öncelikli hedeflerinin planı gelişmeyi sürdüren ve denizle buluşmayı öngören bir Gazimağusa olduğunu söyledi.

Turizmden daha fazla pay alabilmek için, çok zengin olan Gazimağusa’daki  kültürel varlıkların  restore ederek turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kayalp,  16 kilometrelik deniz kıyısı bulunmasına karşın  şu anda denize girilebilecek  bin 700 metrelik bir alan bulunduğunu, bunu geliştirmek için ilgili makamlarla görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Kayalp “Yerel yönetim, liderliğinden merkezi yönetim liderliğine geçme” gibi bir düşüncesi olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık ise, 50’li yaşların enerji ile tecrübenin bütünleştiği yaşlar olduğunu, kendisinin de enerji ve birikimini bir süre daha  yerel yönetimlerin gelişmesi için harcamayı düşündüğünü vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile ilgili soruları da yanıtlayan Kayalp, LTB’nin  bu duruma geleceğini 14 ay önce söylediğini ifade etti.

LTB’nin önlem almadan bugünkü şekliyle  yürütülmesinin mümkün olmadığını da kaydeden Kayalp, “Ama Lefkoşa Türk Belediyesi  doğru bir yönetim ve ekonomik düzenlemeyle yüzdürülebilir ve yönetilebilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“LTB’nin başında siz olsaydınız ne yapardınız?”  şeklindeki bir soruya karşılık Kayalp, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nde ipler artık çok gerildi.  Ben o noktada olsam istifa ederdim. Ben o duruma düşmemek için çok acı çektim ama belediyeyi 6 yılda kendi ayakları üzerinde duran bir hale getirdim”  dedi.

Kayalp,  LTB’ye benzer konumda başka belediyeler bulunduğuna da dikkati çekerek “İnşallah onlar da bu  noktaya gelmez” ifadesini kullandı.