“Hemşirelik duyarlı bir bakım sanatıdır”

LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı

“Hemşirelik duyarlı bir bakım sanatıdır”

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen “12 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

   “Tüm dünyada hemşireler günü olarak kutlanan 12 Mayıs, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günüdür ve dünyanın dört bir yanındaki hemşirelerin toplumları için yaptıkları hizmetlerin yıllık bir kutlaması olarak kabul edilir” şeklinde bilgi veren Şelimen, “Tanımlama yapmak istersek; Hemşirelik sadece bilim ve sanata dayalı kuramsal içerikli bir meslek olmayıp, uygulamayı da kapsayan bir sağlık disiplinidir. Biliyoruz ki, İnsanlar, doğumdan ölüme kadar olan yaşam sürecinin herhangi bir kesiminde sağlık bakımına gereksinim duyarlar.  İnsanların değişik değer, kültür ve geçmişe sahip olmaları onları diğer bireylerden ayrıcalıklı kıldığından, bakımın da bu bireysel özellikler dikkate alınarak uygulanması gerektirmektedir. İşte bireye gereksinimi olan bu ayrıcalıklı bakımı ve yardımı en yeterli şeklide sunmak hemşireliğin en temel sorumluluğudur” dedi.

   Şelimen, “2020  yılında  ortaya çıkan ve insanlığı gerek ekonomik, gerek psikososyal ve gerekse tüm yaşam kalitesi açısından derinden etkileyen  “Küresel COVID-19 salgını” dünyaya hemşirelerin insanları yaşam boyu sağlıklı tutmada oynadıkları önemli rolü belirgin bir şekilde göstermiştir" diyerek, sözlerine şöyle devam etti;

“COVİD-19 Pandemisi” bir yandan ülkelerin sağlık sistemlerindeki kırılgan noktaları gözler önüne sererken, diğer yandan da hemşirelerin çalışma ortamlarında karşı karşıya kaldıkları fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve teknolojik zorluklara karşın, insan yaşamına hizmet vermeye olan inanılmaz bağlılıklarına ve cesaretlerine de ışık tutmuştur.

   Birçok hemşire ve sağlık çalışanı salgın ile mücadelede cansiparene hizmet verirken, ailelerini ve sevdiklerini korumak için kendilerini izole ederek yaşamaya çalıştılar. Virüse yakalanma ve başkalarına bulaştırma tedirginliğini yaşadıkları anlarda, insanları kurtarmak için olağanüstü gayret gösterdiler. Duruma uyum sağlama ve üstesinden gelme becerisini ve esnekliğini gösterdiler. Her zaman ve özellikle bu pandemi sürecinde yoğun bakım gerektiren hastalar ile en uzun süre ve en yakın temas halinde çalışan meslek grubudur hemşireler. Ancak Dünya hemşireler birliği ICN, hemşire sayısındaki mevcut yetersizlik, hemşirelerin yaşlanması ve Covid-19'un etkisini artırması nedeniyle pandemi sonrasında ciddi bir hemşire açığının oluşabileceği endişesini taşımaktadır. Neredeyse 24 saate varan yoğun ve ağır iş yükünün yarattığı travmalar nedeniyle yakın gelecekte meslekten kitlesel ayrılmalar olabileceği uyarısı yapan ICN, hükümetleri şimdiden harekete geçmeleri ve hemşirelerin koşullarını iyileştirmeleri için uyarmaktadır.

   “Bu bağlamda geçtiğimiz yıldan bu yana hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına COVID-19 salgınında yüklenen vicdani sorumluluklar ve görevler göz önüne alındığında; dünya çapında ön saflarda hizmet veren hemşirelerin sorunlarına daha fazla odaklanılması, eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim gereksinimlerinin öğrencilik yıllarından başlayarak daha planlı ve kapsamlı programlarla desteklenmesi ve özlük haklarına istendik düzenlemelerin yapılması gerekliliğinin önemini vurgulamak isterim” diyen Şelimen, çünkü unutulmamalıdır ki hemşirelik, sağlık insan gücü kapsamında bireylerin, ailelerin ve toplumların bakımına odaklanan bir meslektir, böylece bugün ve gelecekte optimal sağlık ve yaşam kalitesini elde edebilir, koruyabilir veya geri kazanabiliriz” dedi.

Hemşirelik, sağlık insan gücü kapsamında bireylerin, ailelerin ve toplumların bakımına odaklanan bir meslektir

   Şelimen, “Bugün farklı uzmanlık alanlarında lisansüstü eğitimlerini geliştirme olanağına sahip bir sağlık disiplininin üyeleri olan hemşireler, toplumda sağlığı korumak ve geliştirmek ve hastalık halinde kaliteli bakım vermek görevini üstlenmiş olmanın bilincinde; hastanede, eğitimde,  koruyucu hizmetlerde, iş ve okul sağlığında, endüstride ve inovatif çalışmalarda etkin görev yapmaktadırlar. Bu kadar geniş bir yelpazede sağlığın her alanında topluma hizmet sunan hemşirelik mesleği acaba toplumda hak ettiği ilgi ve saygının ne kadarını görebiliyor sorusunu sormanın tam zamanı olduğu kanısındayım” ifadelerine yer verdi.

   Şelimen son olarak, “Hemşirelik duyarlı bir bakım sanatıdır: hemşire aklıyla görür, yüreğiyle hisseder, sevgisi ve bilgisi ile yaşatır. Tüm hemşirelerin ve gelecekte sağlığımızın güvencesi olacak öğrencilerimizin hemşireler gününü kutluyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 16:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER