5 Metre Yükseklikten Merdiven Boşluğuna Düştü 5 Metre Yükseklikten Merdiven Boşluğuna Düştü

Kamuda engelli statüsünde çalışan görevlilerin baremlerinin iyileştirilmesine yönelik hazırlanan "Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 25 Ağustos 2023 tarihli Altıncı Olağanüstü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin (l)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuda engelli statüsünde çalışan görevlilerin baremlerinin iyileştirilmesine yönelik hazırlanan yasa, bugünden itibaren geçerli olacak.