Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, önümüzdeki haftadan itibaren Yenilenebilir Enerji mevzuatı ve uygulamalarının fiili olarak ülkede başlayacağını, 2014 yılından itibaren de çapının genişletilip bilişimle entegre edileceğini belirtti.

Sunat Atun, “Yenilenebilir Enerji uygulamaları bizlere çok şey katacak” dedi.

Elektrik Mühendisliği Odası (EMO), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) işbirliğinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının KKTC Şebekesine Katkısı ve İleriye Dönük Yatırım Projeleri” konulu panel düzenlendi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yapılan panelin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Maliye Bakanı Ersin Tatar, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz, EMO Başkanı Osman Eminel, DAÜ öğretim görevlileri ve Kıb-Tek’den yetkililer katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atunun da bir konuşma yaptığı açılış töreninin ardından panele geçildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Hikmet Aybar’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Kıb-Tek Müdür Muavini Gürcan Erdoğan, DAÜ Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Uğur Atikol, Kıb-Tek Santraller Müdür Muavini Salih Gürkan, DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu (BTYO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan ve DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Kükrer katıldı.

 

ATUN
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun açılışta yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerjinin bakanlığının iş planlamasında en üst sıralarda yer alan bir konu olduğunu kaydederek, ülkenin enerji üretiminin tamamının fuel-oil tüketimine bağlı olduğunu ve her yıl 300 milyon dolarları aşkın bir bedelin milli gelirden alınarak ödenmekte olduğuna işaret etti.

Bu harcamanın aşağılara çekilmesi ve enerji üretiminin çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sunat Atun, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmanın amaç olduğunu söyledi.

2010 yılında yenilenebilir enerji uygulamaları ve mevzuatı için çalışmalar başlattıklarını, bunu yaparken de konuyla ilgili sivil toplum örgütleri ile üniversitelerden yardım aldıklarını anlatan Atun, “Bakanlık olarak tüm uygulama ve politikalarımızı bu anlayış çerçevesinde oluşturuyoruz” dedi.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜZÜĞÜ
Bakanlar Kurulu toplanmamasına rağmen sirküle bir kararla Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nün onaylandığına dikkat çeken Sunat Atun, “Önümüzdeki Bakanlar Kurulu’na kadar Yenilenebilir Enerji Kurumu’nda yer almak üzere temsilci görevlendirmesi gereken iki kurumumuz daha var. Onlardan henüz bir yanıt almadık. Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar onların da temsilcilerini belirlemesiyle Bakanlar Kurulu kararıyla kurulumuz çalışmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki haftadan itibaren Yenilenebilir Enerji mevzuatı ve uygulamaları fiili olarak ülkede başlamış olacağını kaydeden Atun, Türkiye ve AB’de de da bu konuda geniş tartışmalar olduğunu hatırlattı.

Atun, KKTC’de Yenilenebilir Enerji çalışmalarının 3 yılda tamamlandığını, en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve her zaman da yenilenmeye açık olduğunu ifade etti.

Çalışmaların tamamen KKTC’deki insan gücüyle yapıldığını ve bunun gurur verici olduğunu kaydeden Sunat Atun, tüzükle ilk etapta hane halkı, küçük tüketicinin süratle üretime geçebileceğini vurguladı.

 

ATIKLARDAN ENERJİ
Atıklardan istifa edilerek elektrik enerjisi üretimine bu yıl başlanacağına dikkat çeken Atun, bunun bir ihale ile projelendirileceğini söyledi.

“Bunun önemli bir çevresel boyutu var” diyen Atun, ada ülkesi olan KKTC’de sürdürülebilir bir çevrenin gelecek nesiller için önemine işaret etti.

Atıklardan yararlanmada sadece evsel atıklar değil sanayi atıklarının da kullanılacağını anlatan Atun, böylece atıkların enerjiye dönüştürüleceğini belirtti.

 

YENİ SEKTÖR
Yenilenebilir enerji uygulamaları ile ülkede yeni bir sektör oluşacağına da vurgu yapan Sunat Atun, bunun katma değeri, yeni istihdam ve yatırım alanları ile üniversitelerde araştırma imkanlarını beraberinde getirileceğini ifade etti.

Atun, güneş kolektörlerinin KKTC’de yaygın olarak kullanılmakta olduğunu da hatırlatarak, “Bunları en verimli kullanan ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 2014 yılında Yenilenebilir enerjinin çapının genişletilip bilişimle entegre edeceklerini kaydederek, “Yenilenebilir Enerji uygulamaları bizlere çok şey katacak” dedi.

 

PROF. DR.YILMAZ
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz da yaptığı konuşmada, sektörler ile üniversitelerin daha fazla işbirliği içinde olması, bilgi alışverişinde bulunması gerekliliği üzerinde durdu.

“En uygun mevzuat ve teknolojilerin seçilmesinde üniversitelerden daha fazla yararlanılmalı” diyen Prof. Dr. Yılmaz, KKTC’nin bir üniversiteler adası olduğunu ve çok fazla imkan olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, “Biz DAÜ olarak bu konularda her türlü katkıyı yapmaya hazırız” dedi.

Güneş enerjisinin KKTC için önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, DAÜ olarak büyük güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlandıklarını söyledi.

 

EMİNEL
EMO Başkanı Osman Eminel ise, enerjinin insan yaşamı ve sanayi üretimi için temel gereksinimlerden bir tanesi olduğunu belirterek, dünya ve KKTC’de nüfus artışı ve yaşam standartlarının yükselmesinin enerji tüketimini de artırdığını ifade etti.

Enerjinin büyük öneme sahip olması ve fosil yakıt rezervlerinin azalan ömrünün yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmakta olduğunu kaydeden Eminel, “Günümüzde geleceğe dönük üretim senaryolarında yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji üretimindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı görülmektedir” dedi.

Ülkede 2009 yılında başlayan sürecin yavaş ilerlediği ve geç kalınmakta olduğunu ifade eden Eminel, “Oda olarak hükümetten yenilenebilir enerji kaynaklarının biran önce kullanılması için gereken düzenlemeleri tamamlayarak, bu tesislerin hayata geçmesini sağlamalarını talep ediyoruz. Öte yandan bir o kadar önemli olan Enerji Verimliliği Yasası’nın da ivedilikle tamamlanması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TC’den kablo ile elektrik getirilmesinin gündemde olduğunu hatırlatan Eminel, konunun teknik ve ekonomik yönden incelenmesinin ülke kurumları tarafından yapılmaması ve oldu bittiye getirilmek istendiğini de savunarak bunu eleştirdi.

Eminel, “Bu konuda beklentimiz Elektrik Kurumumuzun ve EMO’nun sürece dahil edilmesidir” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası’nın bu yıl içerisinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu düzenleyeceklerini de belirten Eminel, panelin 4-6 Ekim’de yapılacağını ifade etti.