Ekonomist Derviş Kemal Deniz, ülkede ödenen Gelir Vergisi oranlarını Güney Kıbrıs'taki Gelir Vergisi oranlarıyla karşılaştırdı. Güney Kıbrıs'taki kişi başı gelirin Kuzey'den 3 katı fazla olduğuna işaret eden Deniz, bunun da ekonominin canlılığını ve kişilerin kazançlarını ortaya koyduğuna işaret etti.

Schengen vizesine 10 yılda 511,4 milyon euro harcandı Schengen vizesine 10 yılda 511,4 milyon euro harcandı

Deniz, klasik vergicilik anlayışına bağlı olarak insanların daha fazla kazandıkça daha fazla vergi vermeleri gerektiği yönünde söyleminin, geniş ülkeler için geçerli olduğunu ifade ederek, adalarda, kısıtlı imkanlara bağlı olarak vergilerin düşük olduğuna değindi.

Deniz, Güney Kıbrıs'ta kazançlar daha yüksek olmasına rağmen vergi oranlarının KKTC nde yürürlükte olan vergi oranlarından yüksek olmadığına işaret ederek şöyle devam etti:

"KKTC'de aylık brüt TL 27,587 alan bir kişi gelir vergisi ödemezken Güney Kıbrıs'ta aylık 52,375 TL alan bir kişi gelir vergisi ödememektedir. Ülkemizde kişilerin ödediği veya maaşlarından kesilen vergilerin yüksek olup olmadığını Güney Kıbrıs'ta uygulanan vergi oranları ile karşılaştırabiliriz. Aşağıda hem KKTC de hem e Güney Kıbrıs'ta geçerli vergi oranları yer almaktadır:

KKTC

Matrah Toplam Matrah Vergi Oranları Dilimin Vergisi ToplamVergi

TL TL % TL TL

0 331.044 % 0 0 0

331.044 361.044 % 10 3.000 3.000

361.045 421.044 % 20 6.000 9.000 421.045 557.044 %25 19.000 28.000

557.045 793.544 %30 30.150 58.150

793.544 'den sonras ı %37

Kişisel İndirim (Yıllık) 320.000 TL

Güney Kıbrıs (Euro kuru 1€=35)

Matrah Toplam Matrah Vergi Oranları Dilimin Vergisi Toplam Vergi

TL TL % TL TL

0 682.500 % 0 0 0

682.501 980.000 % 20 59.500 59.500

980.001 1.270.500 % 25 72.625 132.125

1.270.501 2.100.000 % 30 248.850 380.975

2.100.001 'den sonras ı %35

Kişisel İndirim (Yıllık) 682.500 TL

Görüleceği üzere kişi başı geliri bizden yüksek olan Güney Kıbrısta vatandaşlar kazançlarına oranla KKTC vatandaşlarının ödediği vergiden çok daha azını ödemektedirler."