Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

T.C. UYRUKLU 3 KiŞiNiN YASAKLI GÖÇMEN iLAN EDiLMESi

(Önerge No:427/2024)

(I.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan

Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri

belirtilen T.C. uyruklu 3 (üç) kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı

maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya

genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve

Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika

çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular

değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin

(1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.

ADI-SOY ADI DOGUM TARiHi

1- Ali Can Sönmez 17.6.1990

2- Cansu Çelik 31.7.1986

3- Sezer Gönül 26.10.1995

KARAR SAYISI: Ü(K-I)403-2024

ÖNER ONAYLl’NIN YASAKLI GÖÇMEN iLAN EDiLMESi

(Önerge No:428/2024)

Üstel: Ortak davamızın arkasındayız Üstel: Ortak davamızın arkasındayız

(I.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan

Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 8.8.1985 – Ankara doğumlu

Öner Onaylı’nın, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci

fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye

sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık

uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı

bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve

Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca,

Öner Onaylı’nın Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

KARAR SAYISI: Ü(K-I)404-2024

PAUL WARKENTIN’IN YASAKLI GÖÇMEN iLAN EDiLMESi

(Önerge No:429/2024)

(I.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan

Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 15.8.1976-Tschirtschik doğumlu

Paul Warkentin’in, lnterpol nezdinde “Dolandırıcılık ve Suç Örgütü” nedeniyle aranmakta

olduğundan, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci

fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye

sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık

uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı

bulunduğundan, tüm bulgular ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve

Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Paul

Warkentin’in Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdl.