Sunat Atun detayları paylaştı: İşte Emeklilik Değişiklik Yasası

Sunat Atun detayları paylaştı: İşte Emeklilik Değişiklik Yasası

UBP Milletvekili Sunat Atun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda birçok vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla komiteden geçen Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın mecliste onaylandığını duyurdu.

İşte o paylaşım.

Birçok vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla komitemizden geçen Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı bugün mecliste onaylandı.

“Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, bugünkü meclis oturumunda Ekonomi Maliye Plan Bütçe komitesi başkanı olarak meclise sundum.

Bu düzenleme ile, haksızlığa uğrayan ve büyük mağduriyetler yaşan vatandaşlarımızın mağduriyetleri ortadan kalkacaktır.

İŞTE EMEKLİLİK DEĞİŞİKLİK YASASI:

Mevcut emeklilik yasamızda, Devlette emeklilik hakkı kazandırmayan, geçici statüde (işçi, memur veya sözleşmeli) olarak kamu görevinde bulunan ve sonradan emeklilik hakkı kazandıran bir göreve – mevkiye geçmesi ve emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye atanmış veya seçilmiş olması halinde; geriye dönük yapacağı ödeme ile geçici hizmetlerin, emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması düzenlenmiştir.

İlgili madde, [3. (15)(c)] 30 gün içerisinde i.s. ikramiye ve tazminatı devlete ödemesini şart koşmakta, aksi takdirde ödemenin Kamu Alacaklarının Tahsili Usul yasasına göre faizi ile birlikte geri ödeneceğini kurala bağlamıştır.

39.(6). Madde ise bir kamu görevlisinin, emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye asaleten atanması halinde geriye dönük ödeyeceği iştirak payı ile i.s. devlet katkısını, ikramiyesini ve tazminatını yasadaki süre içerisinde ödemesi halinde emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılacağı kuralını düzenlemektedir.

Değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulmasının nedeni, iki farklı YİM içtihat kararlarının, uygulamada ve uygulama sonuçlarında sebebiyet verdiği farklılıklardır.

Buna göre:

YİM/İstinaf 17/1990 (D.3/1991) içtihat kararına göre, 39.madde 6. Fıkradaki ödeme süresinin (1 ay) yön verici nitelikte olduğu kararı ile birlikte, yasanın 3.maddesinin 15. Fıkrası bu süre geçtikten sonra da ödeme yapılmasına imkan tanıyor (Kamu alacakları tahsili usulü yasasına göre). Bu bağlamda, 20 seneye yakın bir süre işlemler yapılmıştır. Ancak,

YİM, 18-02-2020 tarihinde YİM:34/2018 D.5/2020 sayılı kararı ile önceki içtihatı değiştirerek yasada belirtilen sürenin emredici bir süre olduğu yönde karar vermiştir. Bu noktada uygulamalarda fark ortaya çıkmakla birlikte, 1 ayı doldurmuş ancak ödeme yapamamış kişilerde hak kayıpları ve büyük mağduriyetlere oluşmuştur.

Bu şekilde yasal süre içerisinde ödeme yapmayan / yapamayan kişilerin geçici olarak çalıştıkları süreler için geriye dönük ödeme yaparak bu hizmetleri emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması imkanı kalkmıştı.

Bu düzenleme ile, hak kaybına neden olmamak ve oluşan mağduriyeleri ortadan kaldırmak için bu değişiklik tasarısını komitemizde görüşüp oy birliği ile genel kurula sevketmiştik. Bugün ise yasalaşmıştı.

Buna göre:

Geçici Statüde olup (işçi – memur – sözleşmeli) Yasanın 3 / 15 / c göre:

1) Devlet İhtiyat sandığı katkısını (eğer çekmişse) faizi ile birlikte devlete geri ödemesi kaydı ile;

2) Kıdem tazminatını faizi ile devlete geri ödemesi kaydı ile (9 katının);

3) İştirak payı oranını (Erkek: %9; Kadın: %5) yatırılması kaydı ile,

Yasada öngörülen 1 aylık sürede ödeme yapmayanların; hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması mümkün olabilecektir.

Özetle bu bağlamda önemli bir haksızlık ortadan kalkmış olacak ve ilgili vatandaşların mağduriyeti ortadan kalkmış olacaktır.

Ayni düzenlemeyi Maliye bakanlığında çalışılması halinde, benzer mağduriyetler yaşayan engelli çalışanlarımız için de inşaAllah çok yakın bir sürede yasalaştıracağız.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER