CTP’DEN İMAR PLANI DEĞERLENDİRMESİ

“KAOS ORTAMI DOĞDU”

CTP’DEN İMAR PLANI DEĞERLENDİRMESİ

“GAZİMAĞUSA, İSKELE, YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI GEÇMEZSE BÖLGE ÇARPIK YAPILAŞMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK” 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğunu belirterek, imar planının geçmemesi ve Fasıl 96 kurallarının tekrar yürürlüğe girmesi halinde bölgenin çarpık yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. 

CTP, gündeme getirdiği eksikliklerin ilgili belediyeler ve merkezi hükümet tarafından düzeltilmesini talep ederek, sürecin takipçisi olduğunu bildirdi.

Partinin yazılı açıklamasında CTP’nin imar planı tartışmalarını takip ettiği, farklı kesimlerden olabildiğince görüş alınmasına özen gösterildiğini kaydedildi.

“KAOS ORTAMI DOĞDU”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkesel Fizik Planı’nın hazırlanması ve hayata geçmesinde sorumluluk üstlenen ve gerekli iradeyi ortaya koyan CTP, ülkemizde imar hukukun hakim kılınmasını, kamu yararı temelinde imar planlarının hazırlanmasını her zaman önemle savunmaktadır.

KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilmiş olan imar planının hazırlanma sürecinde, paydaşlarla sağlıklı bir çalışma yapılmadığını ve bundan dolayı da ortaya ciddi bir kaos ortamının doğduğunu saptamış bulunmaktayız. 

Söz konusu plan, merkezi yönetim ile belediyeler arasındaki gerekli yetki dağılımını sağlayamamış, bu durum bize 55/89 Yasasının ülkemiz imar planlarını hazırlama konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha göstermiştir.”

“PLANLAMA HAKKININ, MERKEZİ HÜKÜMETTEN BELLİ ÖLÇÜDE ALINARAK YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMESİ GÜNDEME GELMELİ”

CTP’nin açıklamasında belediyeler yasası reformunun da gündemde olduğu anımsatıldı ve şunlar belirtildi:

“Yerel yönetimlerin sorumlu oldukları alanlarda planlama hakkının, merkezi hükümetten belli ölçüde alınarak yerel yönetimlere devredilmesi gündeme gelmelidir. Bu konuda KTMMOB’nin 2015 yılında hazırladığı bilirkişi raporundan yararlanılabilir.

İmar planında kanalizasyon ve arıtma sistemlerine ilişkin detaylı ve somut bir yaklaşımı da görmek mümkün olmamıştır. İlgili altyapı yatırımlarının yapılabilmesi için belediyelerin 51/95 Belediyeler Yasası çerçevesinde inşaat izinlerinde aldıkları vergilere açılım getirilerek altyapıyı yapacak fonlama sistemi oluşturulmalıdır. Bu fon altyapı olmayan bölgelerde inşaat ruhsatına ek olarak ödenek öngörecek ve bu ödenekler belediyelerin genel bütçelerinden ayrı olarak sadece altyapıda kullanılabilir olacaktır. Bu adım, Belediyeler Yasası reformunun bir parçası olmalıdır.”

“İSKELE’DE YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YENİ ÜNİVERSİTE VEYA FAKÜLTENİN YERİNE DAİR BİLGİ SON PLAN HARİTALARINDAN ÇIKARTILDI… HATAYSA DÜZELTİLMELİ”

“Ulaşım ile ilgili konular da maalesef plan genel söylemler ve temennilerin ötesine geçememektedir” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:

“İmar ile ilgili oranların bölgedeki yerel yönetimlerin toplu taşıma sistemini oluşturması şartına bağlanması şeklindeki adımlar, bugüne kadar toplu taşıma öngörüleri hayata geçmemiş olan imar planlarımızın başarılı olmasını sağlayabilir.

Nüfusun ve konut sayısının artmasıyla eş oranlı olarak eğitim kurumlarının inşası ve hizmet vermesi ilgili planda yeteri kadar detaylandırılmamıştır.

İskele’de yapılması öngörülen yeni üniversite veya fakültenin yerine dair bir bilginin son plan haritalarından çıkartıldığı gözlemlenmektedir. Eğer bu bir hata ise düzeltilmelidir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne bağlı mühendis akademisyenlerinin yaptıkları çalışmalarda özellikle Long Beach bölgesinin sel tehlikesi ve su baskınıyla karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit plana yansıtılmasına karşın nasıl bir önlem alınacağı belirtilmemiştir.”

“Her ne kadar yukarıda belirtilen konularda Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın eksiklikleri olsa da, Cumhuriyetçi Türk Partisi planlı gelişim ve kalkınmanın bu ülkedeki önemini çok iyi bilmektedir” ifadelerine de yer verilen CTP açıklamasında şunlar belirtildi:

“Özellikle İmar Planı’nın geçmemesi ve tekrar Fasıl 96 kurallarının yürürlüğe girmesi halinde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin ciddi bir çarpık yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı açıktır. 

Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak gündeme getirdiğimiz eksikliklerin ilgili belediyeler ve merkezi hükümet tarafından düzeltilmesinin takipçi olacağımızın altını çizeriz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER