Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, hükümetin; çağdaş, çevresel ve ekonomik risk taşımayan “yenilenebilir enerji” konusuna büyük önem verdiğini belirterek, “Yenilenebilir Enerji Yasası” ile KKTC’de, elektrik enerjisi üretiminde yepyeni ve tarihi bir sayfa açıldığını söyledi.

Atun, güneş ve rüzgar panelleri ile üretilen yenilenebilir enerjinin, çevre ve ülke ekonomisi için çok büyük bir önem taşıdığını, ülkenin ekonomik kaynaklarının yurtdışına gitmesinin önüne geçtiğini ifade ederek, hükümet olarak yenilenebilir enerji konusunda vatandaşlara destek vereceklerini, ayrıca devletin üretim fazlasını satın alacağını kaydetti. Yenilenebilir enerjide ilk 5 yıldaki hedefin 60 megavat kapasite oluşturmak olduğunu belirten Atun, ayrıca, ülkeye az enerji tüketen elektronik eşyaların getirilmesi için teşvikte bulunacaklarını ve çok enerji tüketen eşyaların getirilmemesi için yasal düzenlemeye gideceklerini dile getirdi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), üyelerine yönelik “Yenilenebilir Enerji Yasası ve Tüzükleri” konulu sunum düzenledi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un da katılarak bir konuşma yaptığı etkinlikte, sunumu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdür Muavinleri Gürcan Erdoğan ile Mehmet Salih Gürkan yaptı.
EMO Meslek İçi Eğitim Komitesi’nin eğitim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği bilgilendirme sunumu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını KTMMOB Başkanı Zihni Turkan ile EMO Başkanı Osman Eminel’in yaptığı etkinlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da bir konuşma yaparak, yenilenebilir enerjinin KKTC’nin ekonomisi, refahı ve çevresi için önemine dikkat çekti.
“Yenilenebilir Enerji Yasası” ile KKTC’de, elektrik enerjisi üretiminde yepyeni ve tarihi bir sayfa açıldığını vurgulayan Atun, güneş ve rüzgar panelleri ile üretilen yenilenebilir enerjinin çevre ve ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını, ülke kaynaklarının yurtdışına gönderilmesinin önüne geçtiğini ifade etti.
Sunat Atun, bugün KKTC’nin 317 megavat üretim kapasitesi bulunduğunu, yıllardır da fuel oil ile üretim yapıldığını, bunun da çevresel kirlilik riskleri barındırdığını ifade etti.

 

Fuel Oil’e 200 milyon dolar
Elektrik üretimi için ülkenin ekonomik kaynaklarının da yurtdışına gittiğine, ülkedeki tüm bireylerin cebinden çıkan paraların fuel oil için yurtdışına gittiğine dikkat çeken Atun, ülkede elektrik üretmek için sadece 200 milyon doların fuel oile gittiğini söyledi.
Atun, bunun da ekonomik riskleri beraberinde getirdiğini, yükselen fuel oil fiyatlarının elektrik fiyatlarına yansıdığını ifade ederek, tüm bu çevresel ve ekonomik risklerin göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir enerjinin öneminin ortaya çıktığını, bu yüzden yenilenebilir enerji konusuna önem verdiklerini kaydetti.
Bu çağdaş ve yenilenebilir enerji türünü hükümet olarak desteklediklerini, yasa yaptıklarını, haneler ve iş yerleri için hibeler ile destek verdiklerini, teşvik ettiklerini anlatan Atun, güneş ve rüzgar panellerinden evlerde, iş yerlerinde veya büyük yatırımlarda üretilen enerjinin fazlasını  devletin satın alacağını belirtti.

 

Yenilenebilir enerjide hedef
Atun, yenilenebilir enerjide ilk 5 yıldaki hedefin 60 megavat kapasite oluşturmak olduğunu belirterek, sivil toplum örgütleri ile ortak üretilen yasa kapsamında ülkede özlenilen yenilenebilir enerjiye kavuşacaklarını kaydetti.
KKTC’nin güneş ve rüzgar panelleriyle elektrik enerjisi üretim konusunda son derece şanslı olduğunu vurgulayan Atun, ayrıca “en kıymetli enerji, tasarruf edilen enerjidir” düşüncesinden yola çıkarak artık ülkeye az enerji tüketen elektronik eşyaların getirilmesi için teşvikte bulunacaklarını ve çok enerji tüketen eşyaların getirilmemesi için yasal düzenlemeye gideceklerini dile getirdi.
Atun, hükümet olarak yenilenebilir enerji konusunda çok kararlı olduklarını da vurgulayarak, “enerjide yepyeni bir sayfa” olarak nitelediği yasanın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.
Atun’un konuşmasının ardından sunuma geçildi ve EMO üyeleri, “Yenilenebilir Enerji Yasası” konusunda bilgilendirildi.