Gıda Mühendisleri Odası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Veteriner Dairesi ile yapılan istişarelerde ülkeye gelen ithal etlerin Veteriner Dairesi’ne bağlı Ulusal Gıda ve Referans Laboratuvarı’nda analiz edildiğini ve sonuçların mevzuata uygun bulunduğunu açıkladı.

Oymen: “Sağlık açısından tüketilmesinde bir sakınca yok”

Güler: “1974 Kıbrıs Barış Harekatı, şanlı tarihimizde ayrı ve önemli bir yer tutuyor” Güler: “1974 Kıbrıs Barış Harekatı, şanlı tarihimizde ayrı ve önemli bir yer tutuyor”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen yaptığı açıklamada, “Elde edilen sonuçlar, bu etlerin soğuk zincir kırılmadan gıda güvenliği kriterlerine uygun bir şekilde ülkeye ulaştığını gösteriyor” dedi.

Oymen, bu bağlamda ülkeye gelen ithal etlerin sağlık açısından tüketilmesinde bir sakınca bulunmadığını belirtti.

“Bu aşamadan sonraki gıda güvenliği süreci, bizim için oldukça önemlidir. Bu etleri satın alırken, geldiği ülkeye ait orijinal ambalajında ve soğuk zincirin kırılmamış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.” ifadelerine yer veren Oymen, orijinal ambalajlı olmayan etlerin kesinlikle satın alınmamasını kaydetti.

“Denetim mekanizması etkin olmalı”

Etiket bilgilerinin de dikkatli bir şekilde okunmasının önemli olduğunu vurgulayan Oymen, ithal etin tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması için denetim mekanizmasının da etkin bir şekilde olmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Oymen, “Biz, Gıda Mühendisleri Odası olarak halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak için tüketicileri bilgilendirmeye ve sürecin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Temennimiz, et arzının milli imkanlarla sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerli üretimin desteklenmesidir.”

Oymen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Veteriner Dairesi’ne tüm süreçte şeffaf ve tarafsız olarak kendilerine gerekli bilgileri paylaştıkları için teşekkür etti.

Editör: North Cyprus UK Yönetici2