Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen 5. Ortak AEMH-FEMS Genel Kurulu’na katılarak ülkemizi temsil etti. Genel Kurul’a TIP-İŞ adına Başkan Dr. Özlem Gürkut Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Enver Kneebone ve Dr. Elşen Mülazimoğlu katıldı.

Tip Is Fems 4

FEMS

Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu (FEMS), 1964 yılında “Avrupa Topluluk Doktorları Federasyonu” adı altında kurulmuş olup, 1981 yılında bugünkü ismini almıştır.

Federasyonun üyeleri, AB üyesi ülkelerdeki sendikaların ve tabip birliklerinin temsilcileridir, ancak aynı zamanda AB dışındaki ülkelerin temsilcilerine de açık.

Amacı, hastanelerde bir idari yönetim altında çalışan doktorların manevi ve maddi çıkarlarını Avrupa düzeyinde savunmak, mümkün olan en iyi çalışma koşullarını, insana yakışır maaşları, sürekli mesleki gelişimi ve doktorlar ve hastalar için en iyi teşhis ve tedavi olanaklarını ve karar alma bağımsızlığını sağlamaktır. FEMS, sağlık yönetiminde ekonomik bakış açısının tek başına ön planda tutulmasının bazen kaliteli sağlık sistemi ve doğru ilaç ilkeleriyle çatışabildiğini savunmakta.

364 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı 364 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı

AEMH

Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği (AEMH), hastane hekimleri için, ulusal üye delegasyonları arasında iş birliği ve iletişim ruhunu geliştiren ve sürdüren, farklı sağlık sistemlerine ilişkin anlayışı geliştiren bir Avrupa platformudur. Sağlığın geliştirilmesi ve hasta güvenliğinin artırılması temel hedefi doğrultusunda doktorlar, hastalar ve karar alıcı politikacılar arasında fikir ve deneyim alışverişini ve tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu yıl 5.’si gerçekleşen AEMH-FEMS Ortak Genel Kurulu’na Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Almaya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve İsveç’in temsil edildiği toplantıda Kuzey Kıbrıs'ı Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) temsil etti.

Bunun dışında Avrupa’dan CEOM, CPME, EJD, UEMO gibi örgütlerin de temsilcileri genel kurula katılarak raporlarını sundular.

Yapılan toplantılarda hekimlerin çalışma şartları, tıp eğitimi, uzmanlıklar ve hekim göçü, mesleki tatmin, kariyer, tıbbın feminizasyonu, sağlıkta planlama, daha iyi teşhis ve tedavi olanakları için yapılması gerekenler, sağlıkta şiddetin ve tükenmişlik sendromunun engellenmesi, örgütler arası işbirliğinin geliştirilmesi konularında paylaşımlar yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.