Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafında yapılan açıklamada “ihalenin durdurulması ve binanın tüm toplumun eşit kullanım hakkına sahip olabileceği kamusal bir fonksiyona dönüştürülmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığını açılan ihaleyi iptal etmeye ve yasal sorumluluğunun ve görevinin gereğini yapmaya davet ediyoruz. Şömineli Ev hepimizin!” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

Kültürel Miraslar ülkelerin ve kentlerin kimliğini , yaşam biçimlerini oluşturan, vazgeçilmez en büyük zenginliklerdir. Kültürel Miraslar bir toplumun geçmişteki kültürel izlerini gelecek nesillere aktararak geçmiş ile gelecek arasında aracılık yapmaktadır. İşte bu yüzden Kültürel Mirasımıza örnek olan tarihi binalar, arkeolojik alanlar, peyzajlar, tabiat alanları ve topluluklar, birer kamusal kullanım niteliği taşımakta ve korunarak, restorasyonu yapılarak, gerektiği durumlarda tekrardan işlevlendirilerek yeniden canlandırma ile kamusal kullanıma açık mekanlar haline getirilmelidir.

Bu bağlamda Mağusa’da 2500 yıllık geçmişi olan Latinler döneminden kalan altyapı üzerine inşa edilmiş ana hatları ile Osmanlı Dönem yapısı olan ve birçok kültürün izlerini taşıyan Şömineli Ev’in restorasyonu tamamlanmış; bir süre sergi mekanı, sanat atölyeleri kapsamında kamusal mekan olarak kullanılmıştı.

Restorasyonu yapılan ve kamu kullanımına açılan bina kompleksini korumak, geleceğe taşımak ve kamusal amaçlı kullanımını sağlamakla yükümlü  olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından özel bir iştirak olan restoran dükkan vb.gibi ticari faaliyetleri barındıran değişiklikler ile  ihalesine çıkmış olması kabul edilemez.

Bu açıdan ihalenin durdurulması ve binanın tüm toplumun eşit kullanım hakkına sahip olabileceği kamusal bir fonksiyona dönüştürülmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığını açılan ihaleyi iptal etmeye ve yasal sorumluluğunun ve görevinin gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Şömineli Ev hepimizin!