Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede yaşanmakta olan ekonomik krizin salgın nedeniyle özellikle son bir yılda daha da derinleştiğini, toplumun önemli bir kesiminin geçim sıkıntısı yaşadığını, ancak bunlara çare üretmesi gereken hükümetinin halen atamalarla ve yeni saray yapmakla uğraştığını savundu.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, TDP Başkanı Özyiğit, “Binlerce işyerinin kapandığı, on binlerce kişinin işsiz kaldığı, esnafın ciddi sıkıntılar çektiği, 1500 TL için 50 bini aşkın kişinin başvuru yaptığı bir dönemde dahi, yeni Cumhurbaşkanı Sarayı yapmak için 14 Milyon TL ayrılmasının hükümetin önceliğinin toplumun sorunları olmadığının göstergesi olduğunu” ileri sürdü. Özyiğit, “Vatandaş geçim derdinde, hükümet ise Külliye peşinde” dedi.

“UBP-DP-YDP AZINLIK HÜKÜMETİ SINIFTA KALDI”

Salgının başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen doğru bir planlama ve destek paketleri hazırlanmadığını, bu konuda hem geçmiş UBP-HP hükümetinin, hem de şimdiki UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin sınıfta kaldığını savunan Özyiğit, açıklamasına şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz gün KKTC ile TC arasında imzalanan ve içeriğinden hükümet ortaklarının bile bir gün sonra haberdar olduğu İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması da özel sektör, turizm, esnaf ve zanaatkârların sorunlarını çözmekten çok uzaktadır. Protokolde öngörülen bazı maddeler net değildir, bazılarının gerçekleşmesi mümkün görünmüyor, bazıları ise ülke gerçek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadı. Dahası Kıbrıs Türkü açısından bazı kabul edilemez maddeler vardır.”

“ÜLKENİN VE DEMOKRASİNİN GELİŞMESİ İÇİN, YANDAŞ DEĞİL, ÖZGÜR MEDYANIN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR”

Özyiğit, anlaşmada çalışma barışını bozacak, örgütlü yaşamı pasifize edecek, toplu iş sözleşmelerini etkisiz kılacak maddelerin tehlikelerine de işaret etti. Cemal Özyiğit, ayrıca medya kuruluşlarına yapılacağı belirtilen maddi yardımların “uygun görülen” şekilde yapılacak olmasının haklı olarak “havuz medyası ve yandaş medya” algısını ortaya çıkarttığını ifade ederek, ülkenin ve demokrasinin gelişmesi için, yandaş değil, özgür medyanın güçlenmesi gerektiği görüşünü savundu.

“VERİLEN SÖZLERİN NE OLDUĞUNU KIBRIS TÜRK HALKININ BİLME HAKKI VARDIR”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, anlaşmada devlet okullarının bakım ve onarımı için toplam 20 milyon TL kaynak ayrılırken, Maarif Vakfı Girne-Ozanköy Eğitim Kampüsü Projesi için 5 milyon TL ayrıldığına da işaret etti. “Ülkede acil okul ihtiyacı bulunuyor, ancak maarif anaokullarına değil, devlet okullarına ihtiyaç vardır. Ana dili Türkçe olmayan ülkelerde ağırlıklı olarak Türkçe öğreten Maarif Okulları’nın burada açılması anlamlı değildir” diyen Özyiğit, “Yoksa niyet başka mıdır?” diye sordu.

Kamu Görevlileri Yasası’nda nelerin değişeceğinin belli olmadığı gibi, mart sonu hedefinin gerçekçi olmadığını, üçlü kararnameyle atamalara sınırlama getirilmesi gerekirken, sadece kriter yükseltilmesinden bahsedildiğini, sendikalarla görüşülmeden Sendikalar Yasası’nın güncellenmesinden bahsedildiğine işaret eden Özyiğit, ancak hangi değişikliklere yönelik sözler verildiğinin bilinmediğini, yine (A) ve (B) Öğretmen Uygulamasıyla ilgili öğretmen sendikaları ile görüşmeden değişiklik öngörüldüğünü belirtti.

Protokolde verileceği belirtilen mali desteğin verilen sözlerin tutulup tutulmadığına göre, yapılacak denetim sonrasında verileceğini kaydeden Özyiğit, bu sözlerin ne olduğunu da sordu. Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkının bunları bilme hakkı vardır” dedi.