Cumhuriyet Meclisi'nde bugün DAÜ çalışanlarının 1 milyar TL tutarındaki kıdem tazminatlarının ödenmesi için hazırlanan ek bütçe Meclisi’te tartışıldı ve oy birliğiyle kabul edildi. CTP milletvekili Erkut Şahali, halen DAÜ'de çalışan akademik ve yönetsel personelin, maaşlarının yaklaşık %30'undan feragat ederek, hem borcu ödeyeceği, hem de üniversiteyi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracağını belirterek, "Peki bu çıkmaza düşülürken suçlu akademik ve yönetsel personel miydi?" sorusunu sordu. Şahali, DAÜ çökerken söz ve karar yetkisine sahip olanlar için hayatın hala güllük gülistanlık olduğunu kaydetti. Bedeli, bir devlet üniversitesi olan DAÜ çalışanları öderken, hükümet makamlarındakilerin de ""%99'u bizden, %1'i de personelden" demekten hiç çekinmediğini ifade etti.

Şahali: "Sorry! Anlayamam, hazmedemem..."

Şahali'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Erhürman: Süründürdüm, yendim falan demek için mi bekleyeceksiniz? Erhürman: Süründürdüm, yendim falan demek için mi bekleyeceksiniz?

"DAÜ’nün içine düşürüldüğü durumdan kurtulabilmesi amacıyla, 1 milyar lira borçlanabilmesi için bugün meclisten bir yasa değişikliği geçti. Bu krediyle, kıdem tazminatı hakkı olanlara alacakları ödenecek. Ancak halen DAÜ'de çalışan akademik ve yönetsel personel de, maaşlarının yaklaşık %30'undan feragat ederek, hem borcu ödeyecek, hem de üniversiteyi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak! Peki bu çıkmaza düşülürken suçlu akademik ve yönetsel personel miydi? Elbette değildi. DAÜ hükümet eliyle atanan Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlük tarafından yönetilir. DAÜ'de çöküş 2019'dan itibaren kesintisiz biçimde devam ediyor. Önce kasadaki milyonlarca dolar eritildi, sonra da borçlar birikmeye başladı, öğrenci sayısı sürekli geriledi. O gün görevdeki vakıf yöneticileri hala görevdedir. O gün görevdeki rektör bugün terfi eder gibi bir şey oldu ve YÖDAK’ın başına atandı. DAÜ çökerken söz ve karar yetkisine sahip olanlar için hayat hala güllük gülistanlık! Ancak yanlış kararların kurbanı olan DAÜ çalışanları faturayı ödüyor, acı reçeteye mahkum oluyor. Bedeli, bir devlet üniversitesi olan DAÜ çalışanları öderken, hükümet makamlarındakiler de "%99'u bizden, %1'i de personelden" demekten hiç çekinmiyor. Sorry! Anlayamam, hazmedemem..."