ERHÜRMAN: “HEKİMLERİMİZE GÜVEN SAĞLAMLAŞTIRILMALI”

ERHÜRMAN: “ÜLKEDE SAĞLIK ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPAN, OLUMLU GELİŞMELER KAYDEDEN HEKİMLER VE KURUMLAR VAR”

ERHÜRMAN: “HEKİMLERİMİZE GÜVEN SAĞLAMLAŞTIRILMALI”

GÜRKUT: “SAĞLIKTAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ DE BÜTÇEDEN SAĞLIĞA AYRILAN PAYIN ARTIRILARAK AKILCI KULLANIMI OLACAK”

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede sağlık alanında çok önemli işler yapan, olumlu gelişmeler kaydeden hekimler ve kurumlar bulunduğunu ancak olumsuz olaylar çok daha fazla gündem oluşturduğu için bunların gözden kaçtığını söyledi.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bir görevinin de olumlu gelişmeler konusunda halka daha fazla bilgi aktararak Kıbrıs Türk hekimlerine güvenin sağlamlaştırılması olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Dr. Özlem Gürkut başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu, Başbakan Tufan Erhürman’ı makamında ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYASI…

Başbakanlık’tan ve Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Erhürman’a gündemlerine aldıkları konular, çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bir dosya sunan Dr. Özlem Gürkut, sağlıktaki sorunların çözümü için en önemli adımlardan birinin de bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılarak akılcı kullanımı olacağını söyledi.

Gürkut, sağlık bütçesinin tedavi edici hizmetler kadar, sağlığın korunması için, koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanındaki hizmetlere de aktarılması gerektiğini vurguladı.

Halk Sağlığı Yasası çıkarılmasının önemine dikkat çeken Gürkut, mevcut Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Yasasının denetimlerinin artırılarak uygulanmasının ve Gıda Güvenliği Yasasının tüzüklerinin tamamlanmasını da istedi.

Gürkut, hastalıkların çoğunun içinde yaşanan ortam ve çevreden kaynaklandığına dikkat çekerek, bu nedenle yıllardır gündemde olan elektrik santralı bacasına filtre takılması, limanlardaki sorunlar, taş ocaklarının durumu ve çöplerle ilgili çevre sorunları çözümlenmemiş beklerken elektromanyetik kirlilik gibi yeni sorunların da eklenmesinden endişeli olduklarını ifade etti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, reçetesiz ilaç satışlarının denetlenmesi, sağlık sektörü için farklı bir asgari ücret belirlenmesi, ülkede sayıları giderek artan tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerine alınan KKTC vatandaşı öğrencilerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek kontenjanlara uygun şekilde alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Birlik Başkanı Gürkut, hekimlik mesleğinin ve sağlık hizmetinin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle hem kamuda hem özelde çalışan hekimleri çatısı altında toplayacak, verimliliği artıracak, hekimlerin sürekli mesleki eğitimlerini, çalışma şartlarını düzenleyecek çağdaş bir hekim yasasının yanı sıra malpraktis yasası yapılması için de KTTB olarak çalışma yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ERHÜRMAN: “HEKİMLERİMİZE GÜVEN SAĞLAMLAŞTIRILMALI”

Başbakan Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin herhangi bir birlik değil, yasayla kurulmuş bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu, bu sebeple çalışmalarında kamu yararının ve kamusal niteliğin ağır bastığını söyledi.

Bu noktadan hareketle meslekle ilgili hizmetler, düzenlemeler, denetlemeler ve gerektiğinde yaptırımlar konusunda Birliğe çok iş düştüğünü ifade eden Erhürman, mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için Tabipler Birliği ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Erhürman, ülkede sağlık alanında çok önemli işler yapan, olumlu gelişmeler kaydeden hekimler ve kurumlar bulunduğunu ancak olumsuz olaylar çok daha fazla gündem oluşturduğu için bunların gözden kaçtığını vurguladı.

Başbakan Erhürman, KTTB’nin bir görevinin de olumlu gelişmeler konusunda halka daha fazla bilgi aktararak Kıbrıs Türk hekimlerine güvenin sağlamlaştırılması olduğunun altını çizdi ve yeni göreve gelen KTTB Yönetim Kurulu ve Başkanı’na başarılar diledi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER