Rum halkının yüzde 70’inin geçinmekte zorlandığını, üçte birinin hane halkının aşırı borçlu olduğunu söylüyor. İnsanları meşgul eden en endişe verici konular ise emtia ve hizmet fiyatlarındaki artış ve enerji maliyetleri. Bu durumun birçok kişiyi hayat kalitesini önemli ölçüde düşürmeye mecbur ettiği bildirildi.

Haravgi ve Alithia, Cypronetwork LTD’in Rum Tüketiciler ve Yaşam Kalitesi Birliği hesabına yaptığı anketin sonuçlarını aktardı.

Buna göre katılımcıların yüzde 40’ı kazancı ile ancak geçinebildiğini, yüzde 19’u kazancıyla geçinmekte biraz zorlandığını, yüzde 9’u çok zorlandığını ve yüzde 1’i de hayatta kalma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kazancıyla geçinebildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30 çıktı.

2023’ten bugüne kazancının değişip değişmediği sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü aynı kaldı, yüzde 4’ü çok azaldı, yüzde 13’ü azaldı, yüzde 17’si arttı ve yüzde 1’i çok arttı cevabını verdi.

RMMO komandosu “sıcak çarpmasından” yoğun bakımda RMMO komandosu “sıcak çarpmasından” yoğun bakımda

Rum Tüketiciler Birliği Başkanı Lukas Aristodimu gelir miktarının değişmediğini söyleyenlerin yüzde 63 olabileceğini ancak gerçekte, enflasyon dikkate alındığında gelirlerin yüzde 10-15 oranında azaldığına dikkat çekti.

Ankete katılanların yüzde 54’ü kredi borcu olmadığını, yüzde 44’ü kredi borcu olduğunu söyledi. Borcu olanların yüzde 76’sı kredi yüklerinin fazla olduğu söyledi. Hane halkının yüzde 33’ü aşırı borçlu olduğuna inandığını belirtti.

Editör: North Cyprus UK Yönetici2