“Rauf R. Denktaş Ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği”  adıyla yeni bir dernek kuruldu.

Dün tescil edilen “Rauf R. Denktaş Ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği”nin Kurucular Kurulu adına yazılı açıklama yapan Kurucu Başkan Latif Akça,  derneğin amacını şöyle aktardı:

“Derneğimizin amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm fertler arasında birlik, beraberliğin pekiştirilmesi, Devletin kurumsallaştırılması, sonsuza kadar yaşatılması, sosyal, demokratik ve çağdaş hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sonsuza kadar yaşatılması için çalışmalar yapmak.

KKTC gençliği arasında Denktaşcı Düşüncenin yaşam biçimi olarak benimsenmesi yolunda çalışmalar yapmak. Kıbrıs Türk Halkının Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğu, R.R. Denktaş’ın yaptıklarını bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Denktaş’ın düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşünce savaşı vermektir. KKTC’de Denktaş’ın her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleştirip Denktaş’ın yapıtlarını belirlediği erkler doğrultusunda atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler verilmesini gerçekleştirmektir.

R.R Denktaş’ın yapıtlarını ve Denktaşcı Düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür harekete, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, R.R. Denktaş anlayışının, düşüncesinin, ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır.

Hiç bir ayrım gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşaları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak KKTC’nin çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğini sonsuza değin yaşatma istensini ve bu yolla KKTC’nin aydınlatılmasını güçlendirmektir.”