Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine polis memuru Sami Günözger’in açtığı dava görüşüldü.

Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurundaki davada davacı Günözger, avukatı Öncel Polilli ve savcı Ayfer Şefik hazır bulundu. Gönözger’in maaş alacak şekilde emeklilik talebine Polis Genel Müdürlüğü tarafından iletilen red yazının görüşülüp görüşülmeyeceğine dair gerçekleştirilen oturumda taraflar beyanlarda bulundu.

EMARELER MAHKEMEYE SUNULDU

Savcı, davacının 36 yıl hizmetin ardından 6 Haziran 2021 tarihinde PGM’ye maaşını alacak şekilde emekli olmak için dilekçe verdiğini belirtti. Savcı, PGM’nin 12 Temmuz 2021 tarihinde davacıya yazılı cevap verdiğini belirtti. Savcı daha sonra PGM’nin davacıya ilettiği 12 Temmuz 2021 tarihli yazılı cevabını, davacının 6 Haziran tarihli dilekçesini, yine Adli Polis Müdürlüğü’nün 16 Temmuz 2021 tarihli yazısını emare olarak sundu.

PGM’nin davacıya ilettiği 12 Temmuz tarihli yazının dava konusu olduğunu kaydeden savcı, bu yazının davacı üzerinde hukuksal bir etkisinin olmadığını söyledi. Savcı, PGM’nin yazısında Emeklilik Yasası’nın şartlarının davacıya bildirildiğini ifade etti. Savcı, emeklilikle ilgili son kararın, bağlanacak maaşın ve yürütülen tüm uygulamaların Maliye Bakanlığı’nın yetkisinde olduğunu söyledi.

MALİYEYE İHMAL DAVASI AÇILABİLİR

Savcı, “Davacı PGM’ye başvurdu. Ancak emekliye çıkınca maaşını alması yönündeki kararı verecek merci PGM değildir. Bu konunda yetki Maliye Bakanlığı’nındır. PGM, davacının talebine yazılı olarak cevap vermiştir ve Polis Teşkilatı Emeklilik Yasası ile Emeklilik Yasası’nı aktarmıştır. Ancak PGM davacının maaş alacak şekilde emekliye çıkma talebini maliyeye iletmemiştir. Davacı, bu konuda ihmal davası açabilir” dedi.

Savcı, her ne kadar Polis Emeklilik Yasası olsa da Genel Emeklilik Yasası’na bağlı olduğunu, yaşını doldurmuş olsaydı yasa kapsamında maaş alabilecek şekilde emekli olabileceğini belirtti. Savcı, tüm bu nedenlerden dolayı ön itirazın red ve iptalini talep etti.

AVUKAT POLİLİ’DEN RED VE İPTAL TALEBİNE İTİRAZ

Davacının avukatı Öncel Polili ise müvekkiline PGM tarafından gönderilen 12 Temmuz tarihli yazının olumsuz bir sonuç doğurduğunu, davacının hukuki durumuna etki ettiğini ifade ederek, savcılığın red ve iptal talebine itiraz etti. Polili, “PGM yetkisi olmadığı halde emeklilik talebi dilekçesini kabul ederek ve bir cevap vererek, kendisini yetkili kıldı. Davacıyı doğru yere yönlendirmedi. PGM söz konusu talebi maliyeye iletmeliydi. Bunu yapmayıp, davacıya olumsuz bir cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Güney’de intiharların önlenmesi için tedbir alınması isteniyor Güney’de intiharların önlenmesi için tedbir alınması isteniyor

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, ara karar için duruşmayı süresiz erteledi.